I söndags lämnade lastfartyget Seacod hamnen i brittiska Cheshire. Då hade hamnarbetarna i flera dagars tid vägrat lasta av den ryska oljan, rapporterar The Guardian

Tidigare hade hamnarbetare i Kent vägrat lasta av rysk naturgas.   

Efter Rysslands invasion av Ukraina förbjöd Storbritannien som första land ryska lastfartyg att lägga till i dess hamnar. Men förbudet har ett kryphål, påpekar landets fackföreningar. Det omfattar fartyg som seglar under rysk flagg eller är kontrollerade av Ryssland, men inte rysk last. 

Seacod seglade under tysk flagg.

– Unites medlemmar kommer aldrig att lasta av rysk olja oavsett nationaliteten på fartyget som levererar den, säger Sharon Graham, generalsekreterare för facket Unite, till BBC.

Fack i USA blockerar Ryssland

I USA har hamnfacket ILWU meddelat att dess 20 000 medlemmar kommer vägra lossa rysk last. 

– Genom den här solidaritetshandlingen med Ukrainas folk sänder vi ett starkt budskap att vi otvetydigt fördömer den ryska invasionen, säger ordföranden Willie Adams i ett uttalande.    

I Australien och Nya Zeeland har transportfack uppvaktat sina regeringar med krav på att ryska fartyg ska portas. Kanadas regering har bannlyst ryska fartyg från landets hamnar, ett beslut som stöttas från fackligt håll.

EU diskuterar – fack går före

Inom EU har flera fackföreningar gått före medan unionen diskuterar sanktioner mot rysk sjöfart.

I Nederländerna, som tar emot fler ryska skepp än något annat europeiskt land, har det största hamnfacket FNV Havens meddelat att dess medlemmar inte kommer att befatta sig med rysk last. 

– Det är blod på den här oljan, blod på det här kolet och blod på den här gasen, säger talespersonen Niek Stam till nyhetssajten Source Material.

Ett tiotal ryska oljetankers är på väg till jättehamnen i Rotterdam. Ytterligare runt 40 är schemalagda att anlända den närmaste månaden.

– Vi håller på att utreda hur vi kan genomföra bojkotten utan att få jättelika böter i domstol, säger Niek Stam.

I Danmark tog hamnarbetarna i Esbjerg på egen hand initiativ till en bojkott, som Havnearbejdernes Landsklub nu har ställt sig bakom nationellt. 

– Vi vill inte ha att göra med gods som kommer från Ryssland. Det är viktigt, och jag är glad att beslutet är rikstäckande, säger Brian Reichle, klubbordförande i Esbjerg, till tidningen Arbejderen.

Vill ha besked om ryska fartyg

I Sverige uppmanar Transport och Sveriges Hamnar gemensamt regeringen att komma med klara besked om vad som ska gälla. 

– Hur gör man med ett fartyg som har blandat gods, där delar av det är ryskt? Ska det åka runt som ett spökskepp i all evighet? Det kanske inte är det bästa heller. Vi efterlyser riktlinjer så att det blir tydligt vad som gäller, säger Marcus Dahlsten, vd på Sveriges Hamnar, till Arbetet Global.

Enligt Dahlsten har sanktionerna mot Ryssland brett stöd bland arbetsgivarna. 

– Det finns inget ifrågasättande alls från oss eller inom resten av Svenskt Näringsliv. Alla jag har pratat med är djupt berörda av situationen i Ukraina.

Sympatiåtgärder för Ukraina

Oberoende Hamnarbetarförbundet har öppnat för sympatiåtgärder mot ryska fartyg om det kommer en begäran från ukrainska transportfack och har vänt sig till regeringen för att få besked om vad som i så fall gäller.

– Om vi är tvungna att förhålla oss till de svenska reglerna om sju dagars varseltid eller om situationen kan uppfattas som exceptionell. Men vi har inte fått något svar från regeringen, säger Hamnarbetarförbundets vice ordförande Erik Helgeson till Arbetet Global.

Bland hamnarbetarna finns en stark opinion mot att befatta sig med ryskt gods. 

– Våra medlemmar vill inte göra det här, folk är skitförbannade, säger Erik Helgeson.

– Det är en sak att välja bort rysk kaviar i Östermalmsbutiken, det är en annan sak om du har arbetsplikt och ska gå och jobba en halv dag på en rysk båt i en sådan här situation.

EU överväger att stänga hamnar

EU-parlamentet ställde sig i en resolution den 1 mars bakom att medlemsländernas hamnar ska stängas för fartyg på väg till eller från Ryssland. Humanitärt viktiga transporter till Ryssland ska enligt förslaget undantas. 

Nu ska de nationella regeringarna och ministerrådet ta ställning till frågan.

Från svenskt håll är linjen att beslut om sanktioner mot ryska fartyg bör fattas på EU-nivå. 

Globalt har flera av de största rederibolagen, som Maersk och MSC, stoppat all sjögodstrafik till och från Ryssland.