– De bombade och sköt intensivt. Raketer flög hela dagen, säger Ivanna Khrapko, funktionär vid det ukrainska facket för statligt anställda.

Hon stod i direkt kontakt med en medlem vid kärnkraftverket när ryska soldater anföll Zaporizjzja den 3–4 mars.

När Ryssland väl tagit över kontrollen av Zaporizjzja fick delar av personalen gå hem. Kvar blev de anställda som var absolut nödvändiga för att kontrollera driften av kärnkraftverket.

– Det skiftlaget arbetade sedan oavbrutet i 24–48 timmar innan de successivt löstes av. De gjorde en hjälteinsats, säger Leonid Stoikiv, som arbetar för den amerikanska fackliga biståndsorganisationen Solidarity Center i Kiev och står i nära kontakt med kärnkraftsspecialister i Ukraina.

Rysk attack kunde slutat i katastrof

Enligt Leonid Stoikivs källor var det bara tur som gjorde att den ryska attacken inte resulterade i en katastrof: Även om reaktorerna är skyddade är kärnkraftverket inte byggt för att stå emot bombanfall.

Samtidigt var anfallet väl planlagt, bedömer Lesia Semeniaka, ordförande för fackförbundet Atomprofspilka, som har 54 000 medlemmar inom Ukrainas kärnindustsri, inklusive knappt 8 000 anställda vid urangruvor.

– Den ryska truppen består av ungefär 500 militärer som är mycket väl utrustade. Dessutom ingår en speciell grupp med ryska kärnkraftsexperter. De befinner sig inne i kärnkraftverket, säger Lesia Semeniaka.

Den trupp som bevakar kärnkraftverket tillåter nu i stort sett normal bemanning, enligt fackliga källor. Men Leonid Stoikiv har inga uppgifter om hur många av de flera tusen anställda som faktiskt är tillbaka på sina jobb.

Nästan alla anställda bor i den intilliggande staden Enerhodar. Den har Ryssland inte lyckats inta, även om ryska soldater enligt uppgifter till Atomprofspilka använder en kommunal byggnad som logi.

De anställda lämnar alltså ukrainsk-kontrollerat område när de går till arbetet, och måste passera en rysk spärr när de ska in till kärnkraftverket.

– Från det att de passerar ryssarnas check-point står de under direkt vapenhot, säger Leonid Stoikiv. De har vapen riktade mot sig.

Kan strypa elförsörjningen i Ukraina

Tidigt i kriget intog Ryssland det stängda kärnkraftverket i Tjernobyl. Ryssland samlar nu trupper för att ta kontroll även över kärnkraftverket i Juzjnoukrainsk i södra delen av landet, enligt ukrainska myndigheter.

– Vi tror att Rysslands plan var att ta Zaporozjzja och Juzjnoukrainsk ungefär samtidigt. Det är först när de tar även Juzjnoukrainsk som de kan strypa elförsörjningen i Ukraina effektivt, säger Leonid Stoikiv.

– Genom att stänga av elförsörjningen och eventuellt hota att spränga kärnkraftverken skaffar sig Ryssland en stark förhandlingsposition. Kärnkraftverken kan användas för att tvinga fram fred på Rysslands villkor.

Personalen vid Zaporizjzja arbetar under hård stress, säger Leonid Stoikiv.

– Men de har starkt säkerhetsmedvetande och pliktkänsla. De är utbildade och upplärda i Tjernobyls skugga.

”Situationen är extremt farlig”

Av de totalt sex reaktorerna i Zaporizjzja är fyra nedsläckta och bortkopplade från det ukrainska elnätet. Bara en är i full drift.

Reaktorerna, av typen VVER 1000, är konstruerade av det ryska kärnkraftsföretaget Rosatom.

– Efter övertagandet ville ryssarna egentligen koppla bort Zaporizjzja från det ukrainska elnätet. Men styrsystemet har utvecklats tillsammans med kärnkraftsexperter från EU och USA, som ett led i Ukrainas strävan att närma sig väst. Därför hade ryssarna inte den kunskap som krävdes, säger Leonid Stoikiv.

– Läget i Zaporizjzja är mycket spänt. Situationen är extremt farlig säger Lesia Semeniaka, som också pekar på hur ockupationen av den stängda zonen kring Tjernobyl skapar stora risker.

– Området är förbjudet på grund av radioaktiv strålning. Ryssarna släpper inte in ukrainska specialister som behöver utföra mätningar, och själva har de ryska trupperna har ingen karta över var strålningen är störst.

Kärnkraft i Ukraina

Ukraina är starkt beroende av kärnkraft, som står för omkring hälften av landets elförsörjning.

Oron över radioaktivt läckage har fått Frankrike att skicka jodtabletter till Ukraina. Enligt nyhetsbyrån AFP ska det röra sig om 2,5 miljoner doser.

Det internationella atomenergiorganet IAEA:s chef Rafael Grossi har sagt att han är ”extremt oroad” över det ryska övertagandet av Zaporizjzja och att personalen måste få arbeta utan yttre tryck för att kunna sköta verksamheten på ett säkert sätt.

Den svenska Strålsäkerhetsmyndigheten, vars krisorganisation samlades efter attacken mot Zaporizjzja, har lagt ut information med anledning av utvecklingen i Ukraina på sin sajt.