Tobias Baudin har valts till ny partisekreterare vid Socialdemokraternas kongress i Göteborg på lördagen.

Fler medlemmar i partiet. Det är ett av huvudmålen för Socialdemokraternas nya partisekreterare Tobias Baudin, som därmed lämnar posten som ordförande i fackförbundet Kommunal.

Samtidigt är fackförbundsrörelsens relation till Socialdemokraterna ansträngd efter en mandatperiod av kompromisser högerut med Centerpartiet om frågor som arbetsrätten och Arbetsförmedlingen.

Ser du som din uppgift att läka de här slitningarna mellan fackföreningsrörelsen och S?
– Jag tycker att vi har ett väldigt bra samarbete, både formellt och informellt, mellan parti och fackföreningsrörelsen. Jag tycker också att det har visats på den här kongressen. Men det är klart att en viktig roll för mig är att skapa ännu bättre band, säger Tobias Baudin när Arbetet talar med honom strax efter valet.

Du pekar på massor av socialdemokratisk politik som många LO-medlemmar säkert håller med om och som beslutats här på kongressen. Sedan ska den politiken förhandlas med Centerpartiet. Hur ska du locka medlemmar när verkligheten inte ser ut som teorin?
– Ju fler röster som Socialdemokraterna får desto mer sådan politik får man ju. En viktig roll för mig är att tydliggöra vad som är Socialdemokraternas politik. Regeringsmakten ska vi ha för lång tid framöver men den är till låns. Det är partiet och partiets politik man röstar på.

Slitningar inom LO

Även internt inom LO har det varit slitningar den senaste tiden. Och i centrum av dem har just Tobias Baudin ofta stått. Kommunal och IF Metall gick bland annat med i Las-överenskommelsen med PTK och Svenskt Näringsliv, under hård kritik från andra LO-förbund.

Han anklagades för att inte ha förankrat beslutet inom LO och förklarade det med att han var orolig för läckor. Därtill slog han fast att de olika förbunden inte kunde lita på varandra. Nu ska alltså samma Tobias Baudin försöka ena fackföreningsrörelsen och Socialdemokraterna i nästa valrörelse.

Ni har ju bråkat en hel del i LO och varit ganska sura på varandra. Kommer du få med alla på tåget?
– Det här är rutinerade och väldigt skickliga fackföreningsledare. Det är klart att vi har bråkat om sakernas innehåll och det är inget konstigt att man gör det. Men relationsmässigt så upplever jag att vi har väldigt bra relationer mellan varandra. Jag vill så klart stärka samarbetet mellan LO-förbunden och det socialdemokratiska partiet men också med andra TCO-förbund, inte minst inom välfärden.

LO-stöd till S har störtdykt

Arbetet kunde nyligen berätta att det ekonomiska stödet från LO-förbunden till Socialdemokraterna störtdykt. Bara 5 av 14 fackförbund ger i dag ekonomiskt stöd till Socialdemokraterna och på tio år har LO-förbundens stöd till Socialdemokraterna rasat från drygt tio till två miljoner kronor.

Ett av förbunden som slutat ge pengar är just Kommunal. Nu sitter alltså Tobias Baudin på andra sidan bordet, som den som ska administrera den valrörelse där pengarna kunde ha kommit till användning.

Hur viktiga är de pengarna som kommer från LO-förbunden?
– De är väldigt viktiga. Vi använder dem inte minst för att göra valrörelse av. Men det viktigaste är ju resultatet och här måste varje fackförbund få göra som de vill. Vill man hellre göra jobbet själva och använda pengarna till att fler medlemmar röstar på Socialdemokraterna är det så klart upp till varje fackförening att göra det.

Vinster hör inte hemma i välfärden sa du i ditt tal efter att du blev vald. Gäller det hela välfärden?
– Vi vill inte ha mer vinster i välfärden och nu går vi till och med fram med ett vinstutdelningsförbud när det gäller skolan.

Bättre villkor för uskor

Tror du att ni kommer gå fram med ett vinstutdelningsförbud i hela välfärden?
– Tidigare regeringar har ju försökt göra det på hela välfärdsområdet, men på grund av högerpartierna så blev det ingenting.

Tidigare på kongressen beslutades att tillgången till arbetskläder och arbetsskor ska vara rättvist för alla. Hur går partiledningen vidare med den frågan?
– Det tycker vi att det ska vara såklart. Sedan är det en komplex fråga kopplad till olika typer av lagstiftningar. Men det är en väldigt bra politik och det finns ju många, inte minst socialdemokratiskt ledda kommuner, som själva gått fram med arbetskläder till välfärdens arbetare. Det kan man kan göra redan nu utan att vänta på partiledningen.

Kommer du att prioritera politik för just kommunalare?
– Jag kommer att fokusera på den politik som är bra för Sverige i stort men det är klart att bärande kommer att vara just välfärdsfrågorna. Det kommer handla om att ta bort marknadiseringen av välfärden och ta kontroll över den. Men det handlar också om att undersköterskor och barnskötare ska ha fler kollegor och bättre villkor. Det är något jag kommer att lyfta väldigt, väldigt högt.