Tycker du att LO skall stödja Socialdemokraterna ekonomiskt? Den frågan har strax över 1 000 medlemmar i LO-förbund svarat på i undersökningen.

De flesta säger nej eller är osäkra på om LO bör ge pengar till Socialdemokraterna. Drygt var femte, 22 procent, svarar ja på frågan medan strax över hälften 53 procent säger nej. Var fjärde, 25 procent, är tveksam. 

– Det ekonomiska stödet är utmanat. Det är en konsekvens av ett minskat stöd för Socialdemokraterna i både samhället och i LO, säger Ulf Bjereld, S-märkt professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. 

De som stöttar tanken på att ge pengar till partier är sannolikt socialdemokrater, tror Ulf Bjereld. Men, inte heller bland socialdemokratiska LO-medlemmar är stödet 100-procentigt, visar undersökningen. 

Tycker du att LO ska stödja S ekonomiskt?

Så svarar LO-medlemmar på frågan.

Oklart hur viktig frågan är

– De socialdemokrater som inte tycker att LO ska bidra ekonomiskt till S kan ha principiella skäl, som att de inte vill blanda ihop det fackliga och det socialdemokratiska. Man kan tycka att partiet och facket ska gå fram var för sig, säger han. 

Har tiden sprungit förbi idén om att en facklig centralorganisation bidrar ekonomiskt till ett parti? Det är inte säkert, menar Ulf Bjereld. För det är en fråga som undersökningen inte ger svar på.

– Vi vet inte hur viktig frågan är för LO-medlemmarna som inte tycker att LO ska ge pengar till Socialdemokraterna. Men ju fler som tycker att frågan är viktig desto svårare blir det för LO att fortsätta ge stöd, säger Ulf Bjereld. 

LO: Måste förklara bättre

Therese Guovelin, LO:s förste vice ordförande, tycker inte att det är så konstigt att en del svarar nej eftersom det handlar om pengar till något mer indirekt än om pengarna hade använts i LO:s egen verksamhet. 

– Vi måste bli bättre på att förklara varför vi har facklig-politisk samverkan. Min erfarenhet är att det för medlemmarna inte handlar så mycket om kronor och ören, för det är en liten del av medlemsavgiften, säger hon. 

Enligt Therese Guovelin ges partibidrag på grund av den gemensamma värdegrunden och att LO vill få till politiska beslut som gynnar arbetare.

Samtidigt förstår hon frustrationen som LO-anslutna känt efter januariavtalets kompromissande. Det som krävs, enligt henne, är då resurser till partiet så att verksamheten ute i landet stärks och fackligt engagerade i större utsträckning kan ta plats i politiken. 

Lågt stöd från SD-väljare

Av LO-medlemmar som sympatiserar med Socialdemokraterna svarar 48 procent ja på frågan om LO bör ge pengar till S. Medan de som stödjer Sverigedemokraterna är mycket mer kritiska till det – där bara 3 procent svarar ja.

Vad säger du till en LO-ansluten som röstar på Sverigedemokraterna och som inte vill att ni ger pengar till ett helt annat parti?
– Då tar jag samtalet jag alltid gör med medlemmar oavsett vilket parti de röstar på. Vi tycker att samverkan med Socialdemokraterna är det bästa, eftersom partiet har både kraften och viljan att genomföra de förbättringar och förändringar som våra medlemmar vill se. 

Undersökningen gjordes mellan 23 september och 14 oktober. Mot slutet av den tidsperioden hände mycket, konstaterar Anders Kjellberg, professor i sociologi vid Lunds universitet som forskar om den svenska arbetsmarknadsmodellen.

– Den tyngsta personen i det tyngsta LO-förbundet, Kommunals ordförande Tobias Baudin, är nominerad till partisekreterare i Socialdemokraterna. Han ska stärka det facklig-politiska samarbetet och få fler LO-medlemmar att rösta på Socialdemokraterna, säger han och konstaterar samtidigt att Kommunal slutat ge partibidrag.

Facklig-politisk samverkan  

Tror du att det kommer öka stödet bland LO-medlemmar för att ge ekonomiskt stöd till Socialdemokraterna?
– Det skulle kunna öka stödet för facklig-politisk samverkan, inte minst bland medlemmarna i Kommunal. Särskilt kanske om det blir en ny partiordförande som dessutom är kvinna – Magdalena Andersson, säger Anders Kjellberg som betonar att han inte vill dra för långtgående slutsatser av endast en undersökning.  

Undersökningen visar också att LO-männen är mer negativa till ekonomiskt stöd, 63 procent av männen säger nej jämfört med 37 procent av kvinnorna, som i stället är mer osäkra än männen.

Av LO-kvinnorna svarar 41 procent att de är tveksamma eller inte vet. Motsvarande siffra för männen är 16 procent.

Fakta om undersökningen

Undersökningen är gjord av Kantar Sifo på uppdrag av Arbetet. 

1 002 LO-medlemmar har svarat på undersökningen. 

Undersökningen är gjord genom en slumpmässigt rekryterad webbpanel. Av de i panelen som har tillfrågats om de vill vara med är bortfallet cirka 50 procent. De som har anmält intresse har sedan själva fått ange om de är LO-medlemmar eller ej. Det är de som har svarat att de är LO-medlemmar, 1 002 personer, som fått svara på undersökningens frågor. 

Undersökningen gjordes mellan 23 september och 14 oktober.