”Ja”, svarar Alexander Ojanne, facklig ledare för Socialdemokraternas partidistrikt i Stockholm, på frågan om den motion han varit med och skrivit inför partiets kongress är en protest mot las-uppgörelsen och ett sätt att försöka vrida tillbaka klockan.

Han, som även är ombudsman på fackförbundet Seko, är en av flera motionärer som vill att partiet driver frågan om anställningsskydd tuffare än det gjort i regeringsställning.

Hans fackförbund är ett av de LO-förbund som inte ställt sig bakom las-uppgörelsen. 

– Vi är inte nöjda med de förändringar som kom av las-uppgörelsen. De tippar till arbetsgivarens fördel och försvagar arbetstagarnas ställning på arbetsmarknaden. Socialdemokraternas primära uppgift är att stärka löntagarna, säger Alexander Ojanne. 

Avskaffa undantag

Stockholms partidistrikt, det vill säga Stockholms arbetarekommun, vill att partiet ska verka för att avskaffa undantagen från turordningsreglerna (sist in, först ut). Flera andra arbetarekommuner och partidistrikt har ställt sig bakom motioner, som avslås av partistyrelsen i de delar där de krockar med las-uppgörelsen. En uppgörelse som partiet i regeringsställning försvarar och som IF Metall, Kommunal, PTK och Svenskt Näringsliv är med på. 

Men frågan är hur svår las-debatten egentligen blir på S-kongressen i Göteborg 3-7 november. 

Flera av förslagen skrevs nämligen före las-uppgörelsen var klar, eftersom kongressen sköts upp på grund av pandemin. Så är fallet med en motion från Kommunal Västs S-förening som hela Göteborgs partidistrikt ställt sig bakom. Nu står föreningen i stället bakom Kommunal i las-uppgörelsen. 

– Som kommunalare kan jag till och med gå så långt att säga att den för en gångs skull gynnar lågavlönade kvinnor med usla anställningsförhållanden, säger Malin Sjunneborn, ordförande för Kommunal Västs S-förening. 

Levande debatt

Andra motionärer låter mer osäkra när Arbetet frågar om deras skrivningar fortfarande är aktuella. Eller svarar att det är viktigt att det förs en levande debatt. 

”Motionärerna anser motionen vara ’död’”, skriver Vania Luque Orrego, ordförande för Socialdemokraterna i Gamla Uppsala, om det las-förslag som Uppsala arbetarekommun ställt sig bakom.

Men strax därefter mejlar en av motionärerna, Erik Johansson, före detta förtroendevald i fackförbundet Transport. ”Jag har en annorlunda syn kring motionen”, skriver han. Även om den inte är helt aktuell vill han ändå att den ses som ett kritiskt inlägg. 

”Jag anser att vi sålde ut Las alldeles för billigt, att det vi fick tillbaka i form av förbättringar i omställningsskyddet inte uppväger de försämringar som kommer göras inom Las”, skriver han. 

”Gamla las:en fullt tillräcklig”

Bjurholms arbetarekommun skrev motionen före las-uppgörelsen, inte som en protest mot den.

– Men vi står bakom motionen även efter uppgörelsen. Vi tycker att den gamla las:en är fullt tillräcklig och är kritiska till att man vill ändra undantagen, säger ordföranden Folke Jonsson.

Partistyrelsen har inte självmant lyft las-frågan, utan uttrycker sin ståndpunkt i svaret på de inkomna motionerna. Huvudbudskapet är att det i förhandlingarna mellan parterna varit ett ”givande och tagande”, och att resultatet bör respekteras som helhet. 

I sitt svar skriver partistyrelsen att las-avtalet ”i huvudsak” leder till förbättringar för Sveriges löntagare. Samtidigt skriver man att det inte är någon hemlighet att partiet egentligen inte vill ha fler undantag från turordningsreglerna.

Debatten om las på kongressen kan dels ske när motionerna ska behandlas. Dels när partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer ska diskuteras.

Förhandlingar under galgen

Alexander Ojanne som varit med och skrivit motionen från Stockholms partidistrikt säger att förhandlingarna blev sneda från början, eftersom regeringen sade att de skulle genomföra förslagen från den statliga Toijerutredningen om förhandlingarna mellan arbetsmarknadens parter misslyckades. Förhandlingar under galgen, enligt honom. 

Men är det inte för sent att stoppa de pågående förändringarna? 
– Det viktigaste under kongressen är att vi socialdemokrater tar ställning för vad vi vill göra. Vad vill vi med arbetsrätten. Kongressen är inte ett förhandlingsrum med Centerpartiet och Liberalerna, säger han.