”Vi utgår ifrån att regeringen tar den förödande kritik som bland annat kommit från Arbetsdomstolen på allvar och söker dialog med de partier som i dag utgör deras regeringsunderlag.” säger Nooshi Dadgostar om las-processen.

Längst in i Vänsterpartiets korridor i samma byggnad som riksdagsbiblioteket i Gamla stan i Stockholm sitter partiledaren Nooshi Dadgostar. När Arbetet kliver in står partiets chefsekonom Sandro Scocco vid hennes skrivbord och småpratar.

Ett skrivbord som frontas av en grå filtskärm prydd av ett broderi i korsstygn, som Jonas Sjöstedts mamma sytt, med C H Hermansson-citatet ”Nån jävla ordning ska det vara i ett parti”, och bilder på kvinnor som Frida Kahlo, Pia Sundhage och Julia Louis-Dreyfus (från Seinfeld och politiska satiren Veep) samt en man, Tage Erlander.

Partiledarens rum har varit Nooshi Dadgostars i ett år nu.

Summera ditt första år i tre meningar?
– Präglat av pandemin, att vi stoppade marknadshyrorna och att Januariavtalet är avslutat. Vi ju inne i en ganska konstig process när det gäller statsbudgeten, där Liberalerna har lämnat och vi har försökt hjälpa till.

”Las bör läggas på is”

Nooshi Dadgostar nämner inte självmant den andra stora striden hennes parti utlovade. Den om anställningsskyddet.

Den som splittrar LO-förbunden. Och vars förslag till lag i stort sett alla, utom IF Metall, Kommunal, PTK och Svenskt näringsliv, som är med på överenskommelsen, hårt kritiserat i en nyligen avslutad remissrunda.

– Ser man till den massiva remisskritik som kommit behöver hela den här lagstiftningsprocessen läggas på is. Och det måste vänta till efter valet, så att en ny majoritet får hitta bra svar på kritiken. När Januariavtalet inte längre finns, saknas parlamentariska förutsättningar för att lägga fram förslaget överhuvudtaget.

Nooshi Dadgostar säger att hennes parti aldrig gått med på processen så som den såg ut. Att, med hennes ord, pressa parterna till en överenskommelse under hot om lagstiftning, i känsliga frågor som rör anställningsskydd och möjligheter till omställning.

– Det ansvaret ligger väldigt tungt på den här regeringen. Och på avgående statsminister Stefan Löfven. Han pressade så hårt att LO sprack på mitten.

Splittrat LO problem för V

Men ett splittrat LO ställer även till det för en vänsterledare. Hon jämför med processen om hur hyresvärdar ska få ta betalt av sina hyresgäster. Den strid som faktiskt till slut fällde statsministern.

– Hyresgästföreningen accepterade inte den typen av förhandling. Riktigt den tydligheten har ju inte LO. Hade LO tydligt sagt nej, hade vi dragit undan vårt stöd för den här regeringen.

Vilka är LO för er? De två största förbunden Kommunal och IF Metall är ju med i las-överenskommelsen. Resten är kritiker.
– Det blev väldigt komplicerat på grund av det, eftersom det inte fanns ett samlat LO. Och det är ju inte enbart en stor del av LO-förbunden som är kritiska, utan även förbund från de andra centralorganisationerna, Arbetsdomstolen och förbunden i offentlig sektor.

– På grund av det, remisskritiken och ett Januariavtal som fallit, måste lagstiftningsprocessen läggas på is så att vi ska kunna reda ut det här. Ska förändringar ske måste det bli en mer harmonisk process där fler kan vara med och en ny regering måste ha mer utvecklade svar på remisskritiken. 

Hur ska ni kunna driva igenom att hela processen skjuts upp till efter valet?
– Vi utgår från att regeringen tar den förödande kritik som bland annat kommit från Arbetsdomstolen på allvar och söker dialog med de partier som i dag utgör regeringsunderlag. Vår position är tydlig: Man kan inte gå vidare med förslaget utan att beakta kritiken och att frågan behöver utredas mer. Det gör att frågan inte kan avgöras av den här riksdagen. 

Hur agerar Vänsterpartiet om det inte blir så?
– Den frågan är för tidigt väckt. Bara kommande månaden har vi en budget som regeringen varit förbjuden att säkra i riksdagen på grund av Centerns förhandlingsförbud, ny statsminister och en regering som ska söka riksdagens stöd. I de processerna kommer många frågor att diskuteras.

Nu tycker till och med jag att näringslivet gör mer än staten. Ska det bli bra måste hela samhället delta i den nya industrin som växer fram i Sverige

Nooshi Dadgostar (fotograferad av Henrik Montgomery i Oxelösund)

Dadgostar: Vi pratar med LO

Hur ofta pratar du med LO?
– Det är klart vi pratar med LO-förbunden.

Hur ofta?
– Då och då, blir det korta svaret.

Att fälla regeringen gav Vänsterpartiet ett ökat stöd, och fler medlemmar. Men nu ser stödet ut att sjunka igen. Och trots att partiet driver många frågor som även LO driver, är partier som M, S och SD större hos arbetarväljare än Vänsterpartiet.

– Vi kommer från arbetarrörelsen, därför är den typen av frågor viktiga för oss. Sedan är det upp till arbetarna själva att bestämma vad man röstar på.

Då väljer många SD och inte er, varför?
– Det får man fråga dem om.

Men ni måste fundera över det?
– Vi har haft borgerliga regeringar och socialdemokratiska, och skillnaden är inte så stor. Varför har det tagit så lång tid för den här regeringen att förbättra sjukförsäkringen till exempel.

”Vi konkurrerar inte med SD”

Hur ska ni konkurrera med ett parti som SD, som lockar många arbetare?
– Vi konkurrerar inte med några, vi vill förändra för människor. Det är det enda som är viktigt.

Men för att göra det måste ni vinna röster.
– Alla tycker nästan likadant. Det ska vi bryta. Vi måste få upp arbetarrörelsens frågor på bordet. Har man ingen känsla för att grundläggande frågor kan ändras, då blir man missnöjd. Vi ska ändra vad politik handlar om, i dag är det väldigt smalt. Och väldigt små skillnader mellan partierna.

Två begrepp som Nooshi Dadgostar gärna använder när det kommer till ämnet arbete, är ”kaosprivatisering” och ”massarbetslöshet”. Även om arbetslösheten nu sjunker, är den massiv, anser hon. Enligt SCB:s senaste siffror ligger den på 8,5 procent.

– Över 7 procent är självklart massarbetslöshet. Politiken ska vara inriktad på full sysselsättning. Kraften i efterfrågan på arbetskraft måste stärkas genom politiska beslut som inte tagits.

Hon nämner aktiva åtgärder, kompetensutveckling, utbildning.

– Under lång tid har både borgerliga och socialdemokratiska regeringar ägnat sig åt en importerad väldigt amerikansk arbetslinje. Den går ut på att försämra försäkringar och privatisera arbetsmarknadspolitiken för att minska arbetslösheten.

”Vi har haft borgerliga regeringar och socialdemokratiska, och skillnaden är inte så stor. Varför har det tagit så lång tid för den här regeringen att förbättra sjukförsäkringen till exempel.” säger Nooshi Dadgostar.

Statlig myndighet krävs

Hennes löfte är att ”rulla tillbaka kaosprivatiseringen”. Och främst handlar det om Arbetsförmedlingen. Vänsterpartiet har nyligen gjort en undersökning som visar att där långtidsarbetslösheten är som högst, är i stort sett alla arbetsförmedlingskontor nedlagda.

Att det kan dyka upp privata aktörer som ska sköta stöd och matchning till arbetslösa ger hon inte mycket för.

– Det vill jag se först på de här orterna. Och vi vet ju alla att det blir som med jobbcoacherna, typ healers. Här behövs en stark statlig myndighet. Arbetsmarknadspolitiken får inte trilla ner på kommunerna. Det blir enorma geografiska skillnader då.

Det är inte bara i arbetsmarknadspolitiken som staten behöver stärka sin roll, enligt Vänsterpartiet. Nooshi Dadgostar har i tidigare intervjuer sagt att hon satsat på att lyfta partiet som ”det näringslivsparti vi är”.

Samtidigt som det offentliga, stat eller kommun, ska ha större inbladning i privata bolag.

– Nu tycker till och med jag att näringslivet gör mer än staten. Ska det bli bra måste hela samhället delta i den nya industrin som växer fram i Sverige.

”Allt blir inte perfekt”

Som tänkbara branscher där det offentliga ska styra mer nämner hon energi, främst elnäten, vägar och järnväg, bostäder, men även den sociala infrastrukturen, som vårdcentraler.

– Jag utgår från att det ska vara funktionellt. Att olika tågbolag inte kommunicerar med varandra eller finns på samma hemsida, är det funktionellt? Nej, då kanske en mer sammanhållen offentlig infrastruktur är vettigare.

Finns något du ångrar under ditt första år?
– Ja, säkert. Det händer saker hela tiden, man hinner inte fundera. Allt blir inte perfekt. Men inget särskilt.

Vänsterpartiet först på fjärde plats

Så här skulle arbetare, och medlemmar i LO-förbund rösta om det vore val nu.