I Arbetets intervju med Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar sa hon att partiet vill skjuta fram hela lagstiftningsprocessen om anställningsskydd och omställning.

Det handlar dels om att remisskritiken varit svidande från vitt skilda håll: fackförbund, arbetsgivare och myndigheter som Arbetsdomstolen. Men också om att Januariavtalet inte längre finns.

Processen måste gå fort

Marie Nilsson, ordförande för IF Metall, som tillsammans med Kommunal är det enda LO-förbund som står bakom överenskommelsen som först presenterades av enbart PTK och Svenskt Näringsliv, anser att det inte finns någon anledning att skjuta fram förslagen.

– Överenskommelsen mellan parterna gäller oavsett om Januariavtalet finns eller inte. Partsöverenskommelsen är ett bevis på att den svenska modellen fungerar och levererar. Det är inget alternativ att skjuta upp reformerna till nästa val. Då ger vi politikerna bollen. De här lösningarna måste komma fort på plats, för det sker så stora omställningar på arbetsmarknaden, säger hon till Arbetet.

Osäkert om betald omställning

Att övriga LO-förbund, offentliga arbetsgivarorganisationer och AD är starkt kritiska till förslagen som ligger på bordet nu, är något som arbetsmarknadsdepartementet kommer att väga in, utgår Marie Nilsson ifrån.

– Man måste se det som ett helhetspaket. Att vi har fått möjlighet till finansieringen för vuxna mitt i livet att utbilda sig, den är inte jag så himla säker på att det går att få till efter valet. 

Diskuteras det här i LO:s styrelse?
– Nu pågår förhandlingar mellan LO och Svenskt Näringsliv för att lösa frågan med TSL. Det är viktigt att få det att fungera för alla LO-förbund, oavsett om man är villig att ansluta sig till ett nytt huvudavtal eller inte. Det är vad som diskuteras nu.

TSL

Trygghetsfonden TSL är ett omställningsstöd som omfattar 2 miljoner anställda inom privat sektor och ingår i kollektivavtalet mellan Svenskt Näringsliv och LO.

Vänsterpartiet vill inte gå in på i detalj hur man skulle gå till väga för att skjuta fram hela paketet om anställningstrygghet. Tidigare har partiet hotat med att fälla regeringen i frågan.

Några LO-förbund rasar, andra håller med

Från det andra LO-förbundet som är med på överenskommelsen, Kommunal, är tonen också kritisk. Förbundets avtalssekreterare Johan Ingelskog twittrar:

”Oroväckande att se hur V gör frågan om arbetarkvinnors trygghet på arbetsmarknaden till en fråga om politiskt spel.”

Samtidigt håller andra LO-förbund med Vänsterpartiets förslag om att skjuta fram hela processen. I en debattartikel från ordförande för Elektrikerförbundet, Urban Pettersson, och Pappers, Pontus Georgsson, i den här tidningen från slutet av september skrev de bland annat:

”Vi kräver att lagstiftningsprocessen kring förändringarna av las pausas. Under en sådan paus skulle ett bättre sätt att hantera frågan vara att LO tillsammans med Svenskt Näringsliv och PTK försökte hitta en gemensam väg framåt. Att gå vidare med nuvarande förslag till huvudavtal och de föreslagna lagförändringarna, efter den massiva och sakliga kritik som framförts, måste vara uteslutet. Svensk arbetsmarknad och våra medlemmar förtjänar bättre än det här!”

LO och arbetsgivarorganisationen SKR vill inte kommentera Vänsterpartiets utspel.

C: Poänglöst och destruktivt

Från politiskt håll kommer också reaktioner. Centerpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Alireza Akhondi kommenterar Nooshi Dadgostars förslag på Twitter:

”Kommer inte att hända. Poänglöst och destruktivt agerande från vänstern.”

Leila Ali Elmi, riksdagsledamot och arbetsmarknadspolitisk talesperson för Miljöpartiet, delar inte V-ledarens uppfattning om att las-processen bör skjutas upp. 

– Parterna är överens, politiken är överens. Jag ser det inte hända över huvud taget. Jag ser ingen anledning att skjuta upp det, för det finns ingen konflikt i dag mellan parterna. 

Nooshi Dadgostar menar att processen bör skjutas upp för att hantera kritiken från flera LO-förbund samt flera kritiska remissvar, bland annat från Arbetsdomstolen. Hur ser du på det?

– Jag upplever att parterna är överens. De stora facken är med på det här: Kommunal, IF Metall. Vi behöver få stabilitet på svensk arbetsmarknad. Och vi har aldrig haft en partsöverenskommelse där alla parter varit med från start.

Arbetet har också sökt arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S).