Svenskt Näringsliv, PTK, Kommunal och IF Metall får nu nytt sällskap vid las-bordet. Fackförbundet Vision ansluter till det nya huvudavtalet som ska reformera stora delar av arbetsrätten, vilket SR Ekot var först att rapportera om.

Enligt Visions ordförande Veronica Magnusson var det framför allt frågan om förbättrat omställningsstöd och kompetensutveckling som gjorde att förbundet valde att hoppa på avtalet.

– I tider av förändringar på din arbetsplats, om det blir arbetsbrist till exempel, då får du ekonomiskt stöd, du får möjlighet att kompetensutveckla dig och stöd i att komma vidare till nästa jobb. Det här är saker som vi vet är viktiga för Visions medlemmar, säger hon till SR.

Förbättringar överväger

Runt 12 000 av Visions medlemmar finns i privat vård och omsorg, äldreomsorg och friskolor, vilka är de som i första hand berörs av förändringarna av las.

– Det finns delar i det här avtalet som är försämringar men vi tycker att förbättringarna överväger. Det här är något som kommer att gälla på svensk arbetsmarknad framöver och då vill vi vara med och ta ansvar och ingå i den överenskommelse som finns, säger Veronica Magnusson SR.

Svenskt Näringsliv hoppas på LO

Svenskt Näringsliv välkomnar Vision till det nya huvudavtalet.

– Ju fler som ansluter sig desto bättre för då blir det politiska stödet bredare. Det är ju också så att det träffar fler människor och fler arbetsgivare, målet är ju att det ska träffa alla, säger vice vd Mattias Dahl till SR och tillägger att han nu hoppas att fler parter, till exempel LO, ansluter i framtiden.