– Det har varit ett svårt beslut att ta – vi har haft ett bra samarbete med tjänstemännen under lång tid. Men Pappers tror på att LO ska vara huvudpart i förhandlingarna och därför stödjer vi Livs beslut och även Pappers pausar samarbetet med PTK, säger Pontus Georgsson förbundsordförande Pappers i ett pressmeddelande.

PTK är en samverkansorganisation för privatanställda tjänstemän.

Konflikten bottnar i förhandlingen mellan LO och Svenskt Näringsliv kring nya omställningsförsäkringar. Tanken där är att man ska hitta en lösning för fackförbund som inte vill ansluta sig till arbetsmarknadens nya huvudavtal.

Huvudavtalet slöts efter stor dramatik mellan Svenskt Näringsliv, PTK, Kommunal och IF Metall efter påtryckningar från partierna bakom Januariavtalet, S, MP, C och L.

Men enligt Pappers har Svenskt Näringsliv även bjudit in PTK under de pågående förhandlingarna om omställningsförsäkringar, vilket LO motsatt sig.

”Detta har försvårat förhandlingarna och Pappers anser i likhet med Livs att PTK under förhandlingarna inte agerat på det sätt som är rimligt att förvänta sig av en facklig huvudorganisation”, skriver Pappers i ett uttalande.

Förhandlingarna har nu ajournerats till den 8 september och Pappers hoppas att det kan bli en nystart.