– Vi har varit emot försämringen av las och sättet det har gått till på från första stund. Ingenting har ändrats i vårt ställningstagande. Byggnads kommer aldrig att skriva under en överenskommelse som försämrar anställningstryggheten för våra medlemmar, säger förbundets ordförande Johan Lindholm som spår debatt i frågan på LO-kongressen.

Kongressen, som är organisationens högsta beslutande organ, skulle ha hållits under förra våren.

Delar av den hölls också då. Bland annat val av ledning, till exempel en ny ordförande i Susanna Gideonsson. 

Att däremot behandla hundratals motioner sköts fram tills dess att deltagarna kunde ses fysiskt. Vilket ska ske den 29 november och fyra dagar framåt.

Ja och nej till huvudavtal

Men det är inte bara en global pandemi som påverkat den här tiden. LO har också hunnit säga nej till ett nytt huvudavtal, medan däremot PTK och Svenskt Näringsliv kom överens. Sedan splittrades LO när de två största förbunden IF Metall och Kommunal anslöt sig till avtalet. 

I somras försvann också det politiska januariavtalet i samband med regeringskrisen, vars punkt 20 krävde en ny arbetsrätt, och som pressat parterna att komma överens. 

Och så kom utredningarna från staten om hur en ny lagstiftning skulle kunna se ut, utifrån huvudavtalet. Dessutom har LO och Svenskt Näringsliv börjat förhandla villkor för omställning.

Las-motionerna redan avhandlade

Men alla motioner kunde inte vänta till november i år. De som handlade om de känsliga frågorna om las behandlades på ett representantskap, som är LO:s högsta beslutande organ mellan kongresser, i våras.

Däribland Byggnads kritiska motion, som bland annat kräver att saklig grund inte förändras i las (Fastighets, Seko och Målareförbundet hade samma formulering). 

Något som LO-styrelsen håller med om, och ofta kallar en röd linje man inte tänker gå över. Motionen har alltså redan bifallits med kommentaren:

LO-styrelsen instämmer i motionärernas beskrivning av saklig grund, dess betydelse och att begreppet är helt centralt för anställningstryggheten.

Att de här motionerna togs redan i våras, beror enligt LO:s presstjänst, på att man behövde komma vidare i frågan och möjliggöra förhandlingar fram till kongressen.

Förbund kan ändra sig

Förhandlingar som pågår nu är de mellan LO och Svenskt Näringsliv om villkor för omställning. Från LO-fackligt håll vill man se till att alla arbetare får lika villkor för den som blir uppsagd och behöver stöd för att ställa om. Det är något som redan finns på plats i huvudavtalet som det alltså bara är IF Metall och Kommunal anslutit sig till.

De här förhandlingar skulle kunna få ytterligare LO-förbund att bli mer positiva till att ansluta sig till det nya huvudavtalet. Byggnads säger blankt nej, oavsett vart de pågående förhandlingarna leder.

– Vi ska inte behöva byta trygghet vid omställning mot försämringar i las. Företag, samhälle och arbetstagare har ett gemensamt intresse att öka möjligheterna till kompetensutveckling och omställning i en föränderlig tid. Men det finns ingen naturlag som säger att det måste ske på bekostnad av den enskildes anställningstrygghet, säger Johan Lindholm, ordförande för Byggnads.

Handels andre vice ordförande, Martin Nyberg, säger att inte heller hans förbund ändrar inställning till las-överenskommelsen. Det vill säga, förbundets nej gäller fortfarande.

– Uppgörelsen löser inte otrygga anställningar. Vi vill ha ett motiv till varför man har tidsbegränsade anställningar, det ser vi inte i överenskommelsen. Så vi står fast vi det.

Men Martin Nyberg stänger inte helt dörren i och med omställningsförhandlingarna. 

– Vi får ta ställning när vi ser resultatet. Men jag har svårt att se att det förändrar de delar som vi såg som en utmaning. Förändras inte det kvarstår vi i vår inställning.

”Klart det kan hända saker”

LO vill i dagsläget inte kommentera hur omställningsförhandlingarna går.

Någon tidsplan finns inte, ”man förhandlar tills det är klart” och att ”det är klart det kan hända saker före kongressen”, hälsar LO:s presstjänst.

I kongresshandlingarna har Landsorganisationen skrivit:

I skrivandes stund bedömer styrelsen att det är nödvändigt att avvakta resultatet av den av LO begärda förhandlingen med Svenskt Näringsliv om omställningsförsäkringen samt den pågående lagstiftningsprocessen med anledning av partsöverenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och PTK innan styrelsen bestämmer hur vi ska gå vidare med dessa frågor. 

Fotnot: Ett huvudavtal reglerar de grundläggande relationerna mellan avtalsparterna.