Efter Socialdemokraternas kongress har partiet nu nya politiska riktlinjer. De säger hur partiet ska ställa sig i olika frågor, som i jobbpolitiken.

Ibland är formuleringarna luddiga, och då är det upp till partiledningen att tolka exakt hur de ska genomföras. Riktlinjerna blir viktiga i valrörelsen.

Arbetskläder och arbetsskor 

Lika tillgång till arbetskläder och arbetsskor för män och kvinnor i den offentliga sektorn. Det ska nu Socialdemokraterna arbeta för enligt ett beslut som drevs fram av kommunalare på kongressen.

90 procent ska ha fasta jobb 

Redan inför valet 2018 lovade statsminister Stefan Löfven (S) att 90 procent av de kommunanställda skulle ha fast jobb i de kommuner och regioner där Socialdemokraterna bestämmer, ett mål som partiet är långt ifrån att nå i dag. Nu går dock S-kongressen länge med målet att “minst 90 procent av alla välfärdsarbetare ska ha en tillsvidareanställning på heltid.” Målet ska nås innan nästa mandatperiod är över.  

Skattelättnad för avgiften till a-kassa och fack

Skattereduktion, både för medlemskapet i a-kassan och i facket. Det ska Socialdemokraterna nu jobba för enligt kongressen. När det gäller a-kassan är en reduktion redan på gång i nästa års budget. En skattereduktion för fackföreningsavgiften infördes 2018 men togs snabbt bort igen i och med att Moderaternas och Kristdemokraternas budget röstades igenom under regeringskrisen efter valet.

Nollvision mot dödsolyckor på jobbet

Regeringen har redan en nollvision för dödsolyckor på jobbet. Nu har även Socialdemokraternas kongress beslutat att det är en politik som partiet ska driva.  

Lär alla gymnasieelever om partsmodellen

Det är viktigt att unga har kunskaper om hur arbetsmarknaden och den svenska partsmodellen fungerar. Därför ska alla elever på gymnasiet lära sig mer om de här frågorna. Det ska Socialdemokraterna nu jobba för, enligt ett kongressbeslut.

– Det här förslaget syftar till att på allvar öka medvetenheten om vilka rättigheter man har, eftersom unga är en särskilt utsatt grupp på arbetsmarknaden, sade Elliot Blixt, ombud från Fyrbodal och gymnasieelev.

Las-debatten uteblev 

“Partsöverenskommelsen och de reformer som vi socialdemokrater presenterat för omställningsstudiestöd ska genomföras fullt ut.” Det är formuleringen som kongressen tog om lagen om anställningsskydd, las. Debatten i den kontroversiella frågan uteblev nästan helt. Ombud från Stockholms stad ville i en motion att partiet skulle jobba för att helt avskaffa undantagen i turordningsreglerna. Men fick inte gehör.  

En ny ungdomsgaranti 

Socialdemokraterna vill införa en “bortre gräns för hur länge unga vuxna får vara arbetslösa innan någon form av insats ges.” På partiets kongress ville vissa ombud sätta gränsen till 90-dagar, precis som partiets tidigare vallöfte 2014. Men partistyrelsen ville inte binda sig vid en exakt gräns och så blev också beslutet. 

Arbetsförmedling i hela landet 

“Oavsett var i landet man bor ska man snabbt kunna få stöd att komma i jobb”. Så står det nu i de politiska riktlinjerna på jobbområdet. S-kongressen klubbade att Sverige ska ha en statlig aktiv arbetsmarknadspolitik i hela landet. Det behöver inte finnas ett Arbetsförmedlingskontor i varje kommun, utan kan även lösas genom statliga servicekontor eller samarbeten med kommuner. Det är samma besked som regeringen gett under reformeringen av myndigheten.  

Ställningstagande mot gig-jobb och hyvling

”Komma åt otyget med sms-anställningar, hyvling och otrygga anställningsformer.” Det vill Socialdemokraterna som också slår fast att ”normen på arbetsmarknaden är tillsvidareanställningar på heltid med kollektivavtal”.