Socialdemokraternas ungdomsförbund SSU drev på hårt. Och 2014 blev 90-dagarsgarantin för unga ett av partiets viktigaste vallöften. Tre år senare stod statsminister Stefan Löfven (S) på en bilverkstad i Vällingby och sa att det var en ”glädjens dag” – löftet var uppfyllt menade han. 

Nästan alla arbetslösa unga fick nu en insats inom 90 dagar, enligt Arbetsförmedlingens analys. Garantin var uppnådd.

Men som Arbetet rapporterat tidigare var den bitvis kritiserade garantin borta ur Arbetsförmedlingens regleringsbrev år 2019. Så myndigheten slutade jobba med den. Inte ens SSU visste att den försvunnit.

Arbetet frågade då arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) varför garantin var borta. Hon svarade att regeringen inte gav några nya ”styrsignaler” mot 90-dagarsgarantin eftersom Arbetsförmedlingen behövde prioritera sina resurser. 

Ny variant är på gång

Nu verkar dock en ny variant av 90-dagarsgarantin segla upp under valåret. Inför Socialdemokraternas kongress i veckan har partistyrelsen bifallit två sådana motioner. 

De kommer från Kristianstads och Mönsterås arbetarkommuner och är identiskt formulerade. Motionärerna vill att ”Socialdemokraterna ska verka för att det införs en bortre gräns för hur länge unga vuxna 18–24 år får vara arbetslösa innan någon form av åtgärd införs”. 

Enligt dem är det extra viktigt att unga vuxna kommer in på arbetsmarknaden för att inte hamna i ”utanförskap, kriminalitet och bidragsberoende”. 

Skillnaden från den gamla 90-dagarsgarantin är att motionerna inte nämner någon exakt tidsgräns. 

Partistyrelsen anser att mer behöver göras för att unga ska få en bra start i arbetslivet. ”En bortre gräns ska införas för hur länge en ung person kan gå arbetslös innan någon form av åtgärd sätts in. Alla unga ska känna att de behövs och har en plats på arbetsmarknaden.”

Behöver säkerställa stöd

Anna Johansson (S) är ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott och den som håller i frågan på kongressen.

Ni vill införa en bortre gräns för unga arbetslösa att få en insats. Är det här en ny 90-dagarsgaranti? 
– Vi konstaterar att man behöver säkerställa att speciellt unga får stöd att komma i arbete innan det gått alltför lång tid. Exakt hur det ska utformas och vilka tidsgränser som ska gälla det får bli en senare fråga. 

Införa, ta bort, och nu vill ni införa igen. Varför behöll ni inte bara garantin?
– Inför valet 2014 var ungdomsarbetslösheten alarmerande hög. Då fanns också ett regelverk som dåvarande alliansregeringen hade infört om att man inte fick ge stöd före 90 dagar. Det är i det ljuset man ska se löftet. Sedan minskade ungdomsarbetslösheten ganska dramatiskt. Behovet av en allmän garanti blev mindre. Under pandemin har vi igen fått en situation där många unga blivit av med jobbet. Därför ser vi ett behov av att fokusera på den gruppen. 

Den tidigare 90-dagarsgarantin fick kritik från flera håll. Anders Forslund, professor på Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, menar att garantin var svår att greppa och därmed också utvärdera.

Finns liknande risker om ni inför en ny garanti?
– Det får man väga in när man utformar hur det här ska fungera i praktiken. Att man väger in hur den tidigare 90-dagarsgarantin fungerade, eller inte fungerade. Det här är våra politiska riktlinjer och svar på motioner så det är mindre lämpligt att i detalj beskriva hur ett sådant här arbete ska bedrivas. Det måste man lägga lite tid på så att den blir styrande och betyder något, att den ger resultat och det stöd unga behöver för att komma i arbete. 

Träff med arbetspsykolog

Arbetet har tidigare granskat löftet. Bland annat hur vallöftet om att ungdomar inom 90 dagar ska ha jobb, praktik eller gå en utbildning utvecklades.

När regeringen skulle driva igenom förslaget kom det även att omfatta insatser som kan leda till jobb och studier. Till exempel träff med en arbetspsykolog. 

Inför S-kongressen har även Örnsköldsviks arbetarkommun en motion på temat. Den vill införa en 90-dagarsgaranti för alla arbetslösa, inte bara unga. Partistyrelsen avslår motionen.

Enligt motionären var den tidigare garantin svårtydd eftersom den omfattade fler insatser än bara jobb och utbildning. ”Garantin tappade därför kraft i att inte fullt ut erbjuda den sysselsättning som utlovats och därför kunde unga trots löftet lämnas arbetslösa längre än tre månader. Detta till trots har vi ändå ett koncept att bygga vidare på.”