”I dag är en glädjens dag för Sverige”, sade statsminister Stefan Löfven (S) i samband med sitt besök på en bilverkstad i Vällingby den 4 december 2017. 

Regeringens 90-dagarsgarsgaranti var uppnådd – så gott som alla arbetslösa ungdomar fick nu ett erbjudande om någon form av insats inom 90 dagar.

Det här var viktigt för Socialdemokraterna. Garantin för unga var ett av partiets centrala vallöften inför valet 2014. Att det blev så berodde på att SSU drev frågan hårt. 

I pressmeddelandet från regeringen om att löftet nåtts säger Löfven även så här: ”Innan vi tillträdde som regering befann sig Sverige i en farlig situation. En generation unga hade ingen sysselsättning”. 

I och med coronakrisen skriver allt fler unga in sig som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. Det pratas återigen om en generation unga som riskerar att bli utan jobb och studieplats.

Lena Nyberg, generaldirektör på myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, sade häromveckan till Arbetet att ”vi riskerar få en generation av unga som hamnar i utanförskap”.

För att få reda på hur snabbt det nu går för unga att få en insats kontaktade Arbetet Arbetsförmedlingen som tidigare fört statistik om detta.

Men det visar sig att statistiken inte går att få fram – och att garantin inte längre finns. 

90-dagarsgarantin är ett politiskt initiativ från 2014 som vi inte längre har som uppdrag

Arbetsförmedlingens presstjänst i ett mejl till Arbetet

”90-dagarsgarantin är ett politiskt initiativ från 2014 som vi inte längre har som uppdrag”, skriver Arbetsförmedlingens presstjänst till Arbetet. Enligt myndigheten togs garantin bort under 2019, då den inte fanns med i regeringens regleringsbrev som styr myndighetens arbete. 

”Jag har noterat att den försvunnit. Detta skedde i det obemärkta, vilket kanske inte är så konstigt med tanke på att det var svårt att förstå vad den egentligen innebar när den var på plats”, skriver Anders Forslund, professor på Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, i ett mejlsvar till Arbetet. 

Han har tidigare poängterat att han och forskarkollegorna på IFAU haft svårt att förstå innebörden av garantin och därför inte kunnat utvärdera dess effekter. 

När Arbetet frågar SSU:s presstjänst hur organisationen ser på att garantin är borta meddelar deras pressansvariga att de inte känner till det.

Därför har de bokat in ett möte med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S). Ett möte som ska ske före lunch i dag, tisdag. 

”Mötet ska utöver ge möjlighet att få svar på frågor om 90-dagarsgarantin även ge tillfälle att lyfta andra förslag och frågor som är viktiga för unga nu under ekonomiska krisen som corona orsakat”, skriver SSU:s kommunikationschef Youbert Aziz som inte vill kommentera frågan ytterligare förrän efter ministermötet.

På frågan om varför 90-dagarsgarantin tagits bort lyfter arbetsmarknadsministerns presstjänst fram andra områden som regeringen fokuserat på när det gäller ungdomar, bland annat utbildning.

”Regeringens mål är att alla ungdomar ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. I budgetpropositionen för år 2020 fortsätter därför regeringen att investera i skolan med fokus på höjda kunskaper, stärkt jämlikhet och fler lärare”, skriver ministerns pressansvariga i ett mejlsvar. 

I svaret konstateras också att garantin ansågs uppfylld där i december 2017 och att garantin fanns kvar under hela 2018. Men att ”inga nya styrsignaler” mot 90-dagarsgarantin har getts eftersom Arbetsförmedlingen behöver prioritera sina resurser. 

Regeringen lyfter även att den avsatt 180 miljoner kronor under året för att stärka kommunernas möjligheter att skapa sommarjobb för ungdomar.