I början av december hurrade regeringen. Statsminister Stefan Löfven (S) kallade det för en ”glädjens dag”. Budskapet var att ett viktigt vallöfte hade uppnåtts.

I sitt valmanifest 2014 lovade Socialdemokraterna att arbetslösa ungdomar inom 90 dagar ska ha jobb, praktik eller gå en utbildning.

När regeringen sedan skulle infria löftet så utvidgades det till att även omfatta ”insatser” som leder till jobb eller utbildning.

Listan över vilka aktiviteter som gör att 90-dagarsgarantin anses uppfylld är lång.

Vid sidan av jobb (inklusive subventionerade jobb) och utbildning erbjuds även:

• Utbildningskontrakt
• Arbetsmarknadspolitiskt program
• Träff med specialist, som arbets-psykolog eller socialkonsulent.
• Att som ny i Sverige påbörja etableringsfasen.
• Aktiviteter i kommunens regi.
• Stöd och matchning, via jobbcoacher.

Det som står klart är att alla inskrivna ungdomar  i december, hade fått någon form av erbjudande inom 90 dagar.

Men statistiken ger inte svar på vilken sorts insats det handlar om.

En ung person kan ha erbjudits ett riktigt jobb, en annan enbart ett samtal.

Enligt Arbetsförmedlingen har det blivit allt vanligare att garantin uppfylls genom att den arbetssökande får träffa olika slags specialister, det kan handla om en socialkonsulent som utvärderar den sociala situationen.

90-dagars­garantin inte vägen till jobb för Munkfors unga

Nyheter

Ibland gör inte heller garantin någon skillnad för den som är arbetslös. Ett exempel är de som får erbjudande om plats i programmet Jobbgarantin för unga.

Nu får de erbjudandet strax före 90 dagar har gått, och garantin blir uppfylld. Men, precis som tidigare, börjar de programmet först efter 90 dagar.

Anders Forslund, professor på Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, och hans kollegor är ”genuint osäkra” på vad 90-dagarsgarantin innebär.

Därför har de inte heller kunnat studera effekterna.

Anders Forslund uppfattar att regeringens ambition är att det är de som står långt från arbetsmarknaden som ska erbjudas insatser när de närmar sig 90 dagar.

Men samtidigt gäller garantin alla unga mellan 16 och 24 år. Det kan slå fel, menar han.

– De flesta unga står förmodligen ganska nära arbetsmarknaden. Placerar man dem i insatser riskerar man att fördröja inträdet, bedömer Anders Forslund.

Vallöftet och verkligheten

• 90-dagarsgarantin för unga var ett av S viktigaste vallöften, pådrivet av SSU, inför valet 2014. I valmanifestet står det: ”Inom 90 dagar ska de ha ett jobb, en praktikplats eller gå en utbildning.”

• I ett mer utförligt dokument (2014) skriver partiet dock att det handlar om att unga arbetssökande inom 90 dagar ska ”erbjudas” detta.

• När Arbetsförmedlingen började jobba med införandet av garantin 2015 innebar den istället att unga mellan 16 och 24 år ska erbjudas jobb eller utbildning, alternativt en ”insats” som leder till jobb eller utbildning.