På ett eller annat sätt har pandemin påverkat de flesta löntagare världen över. Hundratals miljoner jobb har gått upp i rök och storbolag har sagt upp tiotusentals. 

Vissa näringar – som turismen och textilindustrin – har drabbats hårdare än andra. Men för enskilda är det inte bara bransch, utan också befintliga trygghetssystem och riktade åtgärder, som avgör hur hård smällen blir.  

Världsfacket Ituc och det globala tjänstemannafacket UNI har rangordnat 124 länder – och dessutom 57 delstater och provinser i USA, Kanada och Australien – utifrån parametrar som sjuklön, permitteringar, krisstöd och sociala skyddsnät. 

De fackliga organisationerna kallar sammanställningen den första i sitt slag. De tio länderna i topp får godkänt, men där bor sammanlagt bara 2 procent av världens arbetare. Det innebär att 98 procent av arbetarna saknar tillräckligt stöd.

– Regeringar sviker arbetarna i frontlinjen, som stöttar våra samhällen under pandemin, genom att tvinga dem att på egen hand bära de fysiska, psykiska och ekonomiska bördan av covid-19, säger UNI:s generalsekreterare Christy Hoffman i ett uttalande.

Argentina

Efter påtryckningar av en välorganiserad fackföreningsrörelse agerade Argentina snabbt. I april 2020 blev landet ett av de första att erkänna covid-19 som arbetsskada. Argentina visar att ”starkt stöd för arbetstagares hälsa inte är handlar om hur rikt ett land är”, skriver facken i rapporten.  

Österrike

Österrike var snabbt ur startblocken. I mars 2020 reviderades landets epidemilag från 1950 vilket innebar att anställda som drabbats av covid-19 fick lön under återhämtningstiden.

Sverige

Beslutet att slopa karensavdraget under pandemin får extra beröm. Dessutom hade Sverige, liksom resten av Norden, redan ett utbyggt system för sjuklön. ”Det krävdes inga formella ändringar i lagstiftningen för att stötta arbetstagarna. De är ett av de bästa exemplen på hur ett land kan förbereda sig på framtida pandemier”, heter det i rapporten.

Frankrike

Covid-19 betraktas automatiskt som en arbetssjukdom för vårdpersonal som kommer i kontakt med viruset i jobbet. Reglerna expanderades för att täcka fler yrkesgrupper som riskerar exponering. 

Spanien

Spanien får poäng för snabbt agerande och för att ha inkluderat egenföretagare i stödåtgärderna på samma villkor som anställda.  

Så många saknar skydd

98 länder eller delstater av totalt 181 hade klassat covid-19 som en arbetsrelaterad sjukdom. 

I 94 procent av dessa var arbetstagarna tvungna att bevisa att de fått covid-19 genom jobbet för att kunna få det klassat som arbetsskada. För vårdpersonal var reglerna aningen mer generösa. 

Bara 104 av länderna/områdena hade sjuklön eller motsvarande försäkringssystem.

Källa: Covid-19: An Occupational Disease – Where frontline workers are best protected