Bland de krav som LO-förbunden har enats om att driva gemensamt i årets avtalsrörelse finns en rad förbättringar i avtalsförsäkringarna och avtalspensionen.

Mest betydelsefullt – och dyrast att genomföra – är kravet att Avtalspension SAF-LO ska tjänas in under all anställningstid. I dag tjänas Avtalspension SAF-LO in först från 25 års ålder. Skulle pensionspremier i stället betalas in redan från första sommarjobbet blir LO-medlemmarnas pensioner betydligt högre än i dag.

LO skrev till Svenskt Näringsliv och begärde förhandlingar om pensions- och försäkringsfrågorna redan tidigt på hösten 2016.

– Under hand har det klarnat att de krav facken ställer gör det nödvändigt att utreda en del sakförhållanden, kostnader och administrativa lösningar, säger Anders Weihe, förhandlingschef vid Teknikföretagen.

Enligt Anders Weihe tänker parterna tillsätta tre arbetsgrupper för att klara ut de här frågorna. Arbetsgrupperna ska få sina direktiv inom kort.

Det betyder att de pågående förhandlingarna om nya avtal för industrins anställda inte behöver ta hänsyn till förändrade pensions- och försäkringskostnader. Detta till skillnad från 2007, då Avtalspension SAF-LO förbättrades senast: Den gången räknades kostnaden för höjda pensionspremier av från löneutrymmet i den påföljande avtalsrörelsen.

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson vill inte kommentera frågan.

– Förhandlingar pågår, och jag kan varken bekräfta eller dementera någonting, säger Torbjörn Johansson.

LO:s avtalssekreterare säger dock att ingen arbetsgrupp ännu har tillsatts, och att inga direktiv om vad som ska utredas har formulerats.

Samtliga LO-krav ligger fortfarande kvar på förhandlingsbordet. Förutom pensionsinbetalningar från första anställningsdagen vill facket se en straffavgift i de fall då företag inte skickar in rätt underlag för pensionsavgiften.

Vad gäller omställningsförsäkringen vill facket göra det möjligt att ge omställningsstöd till personer som blivit uppsagda av hälsoskäl. Inom trygghetsförsäkringen vid arbetsskada (TFA) kräver LO slopad vållandeprövning och slopad åldersgräns för sjukdomar som orsakas av asbest. I frågor om TFA måste även PTK vara med på att villkoren förändras.

Läs mer om industriavtalet

Ledare: Avtalsförslaget – en våt filt över svensk ekonomi – Martin Klepke

• Avtalspodden Lönekampen del 6: ”Troligt att stora grupper springer förbi märket”

• GS: De viktigaste frågorna fanns inte med

• ”Ense om det mesta – träavtal kan vara nära

• Fackligt nej till industriavtal

• Opo: ”Industriförhandlingarna kan vara klara på fredag”

• Första lönebudet lämnat till facken inom industrin

• Semesterbesked från arbetsgivare, men fortfarande märkestvist

• Därför kritiseras märket

• Avtalspodden Lönekampen del 4: ”Vem ska ha makten över din fritid”

• Facken: Arbetsgivaren vill ha ensam makt över din tid

• Industrifacken kan acceptera avtal på tre år

• Budet från industrins arbetsgivare: 1,5 procent

• Här är industrifackens krav

• Weihe: ”IF  Metall-krav sänker industriavtalet”