LÄS OCKSÅ ”Det kommer inte att bli lätta förhandlingar” – Anders Ferbe

Under onsdagen utväxlas krav på en rad avtalsområden inom industrin. Störst är Teknikavtalet där IF Metall förhandlar tillsammans med Unionen och Sveriges Ingenjörer. På morgonen presenterade de tre förbunden sina krav på en pressträff.

– Vår ambition med de krav vi ställer är att fortsatt nå avtal som normerar på svensk lönemarknad, sa IF Metalls ordförande Anders Ferbe.

Lönekraven kraven ligger, i linje med den samordning som industrin tidigare presenterat, på 2,8 procent. Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand sa på pressträffen att områden med låga löner dessutom ska uppmärksammas. För LO-facken innebär detta krav på högre procentuella löneökningar, räknade i krontal, för löner på under 24 000 kronor i månaden.

– Vi kommer att kräva löneökningar med minst 2,8 procent, dock lägst det antal kronor som procentsatsen ger vid 24 000 kronor i månadslön, säger Anders Ferbe.

LÄS OCKSÅ Så blir industrins krav i avtalsrörelsen 2017

– Genom att förhandla, svarar han på hur det ska vara möjligt då arbetsgivarna sagt att man sätter märket i procent, inte kronor.

Det gemensamma kravet är 2,8 procent på ett år.

– Förutsättningarna för att nå ett långt avtal ser svåra ut, sa Unionens ordförande Martin Linder på pressträffen.

LÄS OCKSÅ Hård kritik mot industrins lönekrav

Han hänvisade till att fack och arbetsgivare gör skilda ekonomiska bedömningar. Han konstaterade att längre avtal visserligen ger företagen stabilitet, men sa att det enda som kan få facket att gå med på sådana är bättre villkor och ersättningar än vad ettåriga avtal ger.

Utöver lönekraven ställer facken krav på ytterligare avsättningar till delpension, utan att precisera nivåer.

LÄS OCKSÅ Här sker förhandlingarna som styr svenska löner

Industriarbetsgivarna har gjort klart att de inte går med på ökade pensionsavsättningar i ett kort avtal. Är ökade pensionsavsättningar så viktiga att de kan få er att gå med på längre avtalsperiod än ett år?
– Det här är en helhet. Bara om helheten är tillräckligt bra kan vi gå med på en längre avtalsperiod, svarar Anders Ferbe efter pressträffen.

Utöver de gemensamma kraven har varje förbund egna avtalskrav. IF Metall vill att den högsta tillåtna mängden övertid för anställda i verkstadsindustrin sänks från 150 till 100 timmar per år. Tjänstemannafacken kräver utfyllnad av ersättningen man får från Försäkringskassan vid vård av sjuka barn.

Arbetsgivarna presenterar nu under morgonen sina krav på en pressträff. Nuvarande avtal löper ut sista mars.

Under dagen utväxlar även GS och Livs krav med arbetsgivarna.

LÄS OCKSÅ Arbetet förklarar: LO:s låglönesatsning kan ge liten effekt

Mårten Nilsson