”Inte i takt med verkligheten.” ”Oacceptabelt högt lönekrav.” ”Destruktivt.” Arbetsgivarsidans kommentarer om industrins lönekrav håller ett högt tonläge i avtalsrörelsens upptakt.

Jeppsson

Foto: Henrik Montgomery/TT

– Facken bortser från att 120 000 jobb har gått förlorade i tillverkningsindustrin de senaste tio åren. Sveriges export har tappat marknadsandelar och industriproduktionen i Sverige faller, säger Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson i ett uttalande efter att facken inom industrin i dag presenterat sina avtalskrav på 2,8 procent, eller minst 460 kronor.

Peter Jeppsson menar att kostnadsökningarna måste växlas ned om Sverige ska kunna ta tillbaka förlorad konkurrenskraft.

– Får industrifacken genomslag för sina krav hotas inte bara jobb inom industrin, deras krav riskerar att kosta tillväxt och jobb i hela näringslivet, säger han och hävdar att fackens avtalskrav inte är i takt med verkligheten.

Foto: Press

Foto: Press

– Industriavtalets huvudsyfte är att parterna tillsammans ska stärka industriföretagens internationella konkurrenskraft, konstaterar Teknikföretagens vd Klas Wåhlberg i ett pressmeddelande.

Han menar att facken nu ändå kräver kostnadsökningar som skulle försämra konkurrenskraften och hota jobben.

Teknikföretagen uppger att det är destruktivt och skapar onödig utslagning att år efter år kräva höjda reallöneökningar utan att ha åstadkommit produktivitetsförbättringar.

Ikem, innovations- och kemiindustrierna, beskriver i en kommentar på sin hemsida industrifackens lönekrav som ”oacceptabelt högt”.

– Kostnadsökningar på den nivån riskerar att ytterligare försämra konkurrenskraften för den svenska industrin, säger förhandlingschefen Lars Askelöf.

Han hävdar att krav på ökningar av lägstalönerna ytterligare kommer försvåra för nyanlända och andra som står långt från arbetsmarknaden.

LÄS OCKSÅ ”Det blir inte lätt i förhandlingarna” – Anders Ferbe

LÄS OCKSÅ Så mycket kräver LO i avtalsrörelsen 2017

LÄS OCKSÅ Industrifackens krav för avtalsrörelsen 2017

LÄS OCKSÅ Klart med en LO-samordning

LÄS OCKSÅ Knäckfrågorna i LO skjuts på framtiden