Fack och arbetsgivare har bara fem dagar på sig att komma överens. På fredag den 31 mars löper de gamla avtalen mellan industrins parter ut. De svettas nu över förslag gällande lönevillkor i nya kollektivavtal.

Det de har att ta ställning fick de i en så kallad hemställan från opo, de opartiska ordförandena, i går eftermiddag. Förslaget har lämnats till flera fack och arbetsgivarorganisationer inom industrin, då förhandlingarna är samordnade.

Opo-gruppen, som lotsar industrins parter längs vägen mot nya avtal, består av fem personer med bakgrund i fack och näringsliv. Bland andra ingår LO:s tidigare avtalssekreterare Erland Olausson och Jan-Peter Duker, tidigare vice vd på Svenskt Näringsliv. Klockan tre i eftermiddag ska företrädare för industrins fack och arbetsgivare samlas hos opo för att svara på hur de ställer sig till det nuvarande förslaget.

– Det gör de en i taget så det tar en stund innan alla lämnat sina svar, säger Erland Olauson.

Förslaget som opo lämnat nu gäller lön, avtalens längd och sådant som parterna redan meddelat att de är överens om.

– Så får vi svar på det och sen blir det en slutförhandling som, om det funkar, ska vara klar på fredag, säger Erland Olauson.

Därefter får parterna en slutlig hemställan att ta ställning till. Parterna på den fackliga sidan är Livs, GS, IF Metall, Unionen och Sveriges Ingenjörer. För Livs är ett enda avtal, Livsmedelsavavtalet, helt dominerande.

Förhandlingsdelegationen för det avtalet, som består av 24 personer, tar i praktiken ställning för hela förbundet.

IF Metall har däremot sju förhandlingsdelegationer (för lika många kollektivavtal) inkallade. De tar var för sig ställning till budet från opo.

– Vi kommer att redogöra för opo för hur var och en av delegationerna ställer sig, säger Lars Ankarfjäll, pressombudsman vid IF Metall.

GS har sex avtal med olika motparter som går ut på fredag. Hos arbetsgivarna på Teknikföretagen utgör styrelsen förhandlingsdelegation. Ingen av parterna vill säga något om hemställans innehåll.

– Det är upp till opo att hantera, säger GS avtalssekreterare Madelene Engman om vad som händer om det blir varierande svar på hemställan i dag.

– Då får väl opo sannolikt förändra sin färdplan lite, säger David Johnsson, vd hos GS motpart Trä- och möbelföretagen.

Erland Olauson konstaterar att parternas reaktioner blir vägledande för de fortsatta förhandlingarna.

Flera andra branscher har också stora avtal som löper ut på fredag och behöver alltså teckna nya så snart som möjligt. Men tågordningen är den att industrins avtal ska bli klara först då deras löneöverenskommelse blir normerande för hela arbetsmarknaden.

Läs mer om industriavtalet

Första lönebudet lämnat till facken inom industrin

• Semesterbesked från arbetsgivare, men fortfarande märkestvist

• Därför kritiseras märket

• Avtalspodden Lönekampen del 4: ”Vem ska ha makten över din fritid”

• Facken: Arbetsgivaren vill ha ensam makt över din tid

• Industrifacken kan acceptera avtal på tre år

• Budet från industrins arbetsgivare: 1,5 procent

• Här är industrifackens krav

• Weihe: ”IF  Metall-krav sänker industriavtalet”

Mårten Nilsson