På fredag i nästa vecka ska teknikavtalet vara klart. Och avtalet är viktigt. Den löneökning parterna – å ena sidan IF Metall, Unionen och Sveriges Ingenjörer, å andra sidan Teknikarbetsgivarna – kommer överens om i sina avtal blir norm för hela arbetsmarknaden; det så kallade märket.

Facken inom industrin förhandlar den sista månaden genom de så kallade Opartiska ordförandena, Opo, som ska se till att förhandlingen är klar i tid.

I början av veckan var det dags för parterna att presentera för Opo vad de kommit överens om samt vad de fortfarande är oense om. Enligt Teknikföretagens förhandlingschef Anders Wehie kommer man sannolikt inte att vara överens förrän precis mot slutet av avtalstiden, i slutet av nästa vecka. Han vill inte gå in på exakt vad de hittills kommit överens om. Men flera frågor kvarstår, enligt honom.

– Naturligtvis är vi inte överens om den största frågan vilket är lönenivån. Vi är fortfarande oense i arbetstidsfrågor och även om det dubbla märket, säger han.

Det ”dubbla märket”, vilket arbetsgivarsidan hela tiden har varit emot, är LO:s samordnade förslag om en låglönesatsning vilket ger en löneökning i krontal för de som tjänar lägst och en i procent för de andra.

De leder till två olika löneökningar för de olika grupperna och alltså till dubbla märken, enligt arbetsgivaren.

Anders Weihe berättar också att man släppt ett krav från Teknikföretagens sida. Arbetsgivarna ville få en utökad rätt att välja när den anställde skulle ta ut sin semester.  I dag är perioden från juni till augusti, något de ville öka till maj respektive september.

– Det kravet har vi inte längre kvar, säger Anders Weihe.

Nästa steg är att Opo lämnar en så kallad hemställan, alltså ett förslag till avtal som parterna ska ta ställning till.

– Förmodligen finns det mer information på måndag eller tisdag, säger Anders Weihe.

IF Metall vill inte berätta några detaljer om vad man lämnat för information till Opo i nuläget, enligt den pressansvariga på förbundet.

Läs mer om industriavtalet

Därför kritiseras märket

Avtalspodden Lönekampen del 4: ”Vem ska ha makten över din fritid”

Facken: Arbetsgivaren vill ha ensam makt över din tid

Industrifacken kan acceptera avtal på tre år

• Budet från industrins arbetsgivare: 1,5 procent

• Här är industrifackens krav

• Weihe: ”IF  Metall-krav sänker industriavtalet”