Facken inom industrin är eniga i sitt nej till den första hemställan som de opartiska ordförandena, opo, kommit med. Tre skäl ligger bakom, förklarar IF Metalls ordförande Anders Ferbe:

– Budet är för lågt, det innehåller ingen låglönesatsning, och det saknas avsättningar till deltidspension.

Industrins arbetsgivare ställer sig däremot positiva, även om man anser att den föreslagna uppgörelsen, som innebär löneökningar med totalt 5,9 procent under tre år, är väl dyr.

– Nivån fungerar, säger Teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe. 5,9 procent under tre år kan vara rimligt. Vi har dock bara accepterat budet under förutsättning att vi får en utökning av den så kallade arbetstidskorridoren och utökade möjligheter till övertidsarbete.

Trä- och möbelföretagen (TMF) accepterar budet utan sådana förbehåll.

– Även om kostnadsnivån är hög, så är ett treårigt avtal av stor betydelse dels för att säkra arbetsfreden, dels för att medlemsföretagen då får möjlighet att fokusera på verksamhetens långsiktiga spelregler, säger Eva Glückman, förhandlingschef på TMF.

Enligt Anders Weihe är budet från Opo relativt öppet. Det innehåller en nivå för löneökningarna: 5,9 procent som ska fördelas jämt över perioden. Men exakt hur mycket lönerna ska höjas vart och ett av åren anges inte i budet.

Och det säger ingenting om särskilda satsningar på lågavlönade eller deltidspension/flexpension, som facken begärt. Inte heller om flexiblare arbetstider, som arbetsgivarna yrkat på.

Klockan 10 i morgon, tisdag, inleds slutförhandlingarna. De anställda företräds där av Unionens förhandlingschef Niklas Hjert och IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä, medan arbetsgivarna företräds av Anders Weihe, förhandlingschef vid Teknikföretagen, och Maria Möller, förhandlingschef och vice vd vid Skogs- och lantarbetsgivareförbundet.

Förhandlarna håller dock kontakt med sina förhandlingsdelegationer, och från facken inom industrin kommer samtliga förbundsordföranden och avtalssekreterare eller förhandlingschefer att infinna sig till förhandlingsstarten på tisdagsmorgonen.

Förhandlingarna leds av de opartiska ordförandena Erland Olauson och Jan-Peter Duker.

– Vi räknar med att förhandlingarna fortsätter onsdag och torsdag, säger Anders Weihe.

Ett troligt scenario är att de opartiska ordförandena lämnar en slutlig hemställan sent på torsdag. Denna ska parterna godta eller förkasta i sin helhet.

Bland de olösta frågorna pekar såväl Anders Ferbe som Anders Weihe på fackens krav på låglönesatsningen som  särskilt svårt att enas om.

LO-förbunden IF Metall, GS och Livs vill att alla som tjänar mindre än 24 000 kronor i månaden ska få en löneökning angiven i kronor, som innebär att de procentuellt får större löneökningar än övriga anställda.

Yrkandet utgår från de krav som samtliga LO-förbund har enats om att driva gemensamt i avtalsrörelsen 2017. Men Anders Ferbe känner att tjänstemannaförbundet Unionen och akademikerförbundet Sveriges Ingenjörer står sida vid sida med de tre LO-förbunden inför slutförhandlingen om nya avtal inom industrin.

– Absolut! Facken inom industrin var helt eniga om kraven redan före jul, det gäller allt från utökad deltidspension till låglönesatsningen. Vi känner full support från Sveriges Ingenjörer och Unionen för kravet att en låglönesatsning ska finnas med i uppgörelsen.

Läs mer om industriavtalet

Opo: ”Industriförhandlingarna kan vara klara på fredag”

• Första lönebudet lämnat till facken inom industrin

• Semesterbesked från arbetsgivare, men fortfarande märkestvist

• Därför kritiseras märket

• Avtalspodden Lönekampen del 4: ”Vem ska ha makten över din fritid”

• Facken: Arbetsgivaren vill ha ensam makt över din tid

• Industrifacken kan acceptera avtal på tre år

• Budet från industrins arbetsgivare: 1,5 procent

• Här är industrifackens krav

• Weihe: ”IF  Metall-krav sänker industriavtalet”