Naturligtvis säger industrifacken inom LO nej till det första avtalsförslaget från de opartiska ordförandena. Förslaget innehåller ingen låglönesatsning och inte heller någon skrivning om deltidspensioner, vilka båda är mycket viktiga områden.

Men det mest bestickande är nog ändå det låga totalvärdet. De opartiska ordförandena föreslår löneökningar på endast 5,9 procent för tre år, det vill säga under riksbankens inflationsmål som ligger på 2,0 procent per år.

Och det är både uppseendeväckande och orealistiskt eftersom det skulle få spridningseffekter i samhällsekonomin, något både parterna och de opartiska ordförandena måste vara medvetna om.

Ett avtal under inflationsmålet skulle i realiteten göra det omöjligt för Riksbanken att någonsin nå inflationsmålet eftersom löneökningar är inflationens viktigaste beståndsdel. Vi vet också att ju lägre inflationen är desto lägre blir också löneglidningen. Vi kan alltså förvänta oss att de slutliga löneökningarna kommer att överensstämma relativt bra med avtalens nivåer.

Eftersom industrins avtal är lönenormerande för stora delar av arbetsmarknaden innebär det att ett så lågt avtal fungerar som en våt filt över efterfrågan på en rad områden. Det i sin tur skulle innebära att hela den svenska ekonomin tar skada.

Därav fackens självklara nej till det första avtalsbudet. Att arbetsgivarparten säger ja till lönenivån även om de avvisar budet av andra skäl, där man också vill ha skrivningar om arbetstider, får ses som en markering på vägen. Inte ens arbetsgivaren kan tro på avtalade löner under inflationsmålet.

Fackens självklara nej innebär naturligtvis inte att lönekraven ska trissas upp så att de i stället blir ett hot mot konkurrenskraft och i förlängningen ett hot mot arbetstillfällen. Svensk fackföreningsrörelse tar ett stort ansvar och vi kan därför förvänta oss ordentliga reallöneökningar även utan extremt höga nominella löneökningar.

Men att avtalets totala nominella värde skulle hamna under 2,0 procent per år är fullkomligt uteslutet.

Läs mer om industriavtalet

• Avtalspodden Lönekampen del 6: ”Troligt att stora grupper springer förbi märket”

• GS: De viktigaste frågorna fanns inte med

• ”Ense om det mesta – träavtal kan vara nära

• Fackligt nej till industriavtal

• Opo: ”Industriförhandlingarna kan vara klara på fredag”

• Första lönebudet lämnat till facken inom industrin

• Semesterbesked från arbetsgivare, men fortfarande märkestvist

• Därför kritiseras märket

• Avtalspodden Lönekampen del 4: ”Vem ska ha makten över din fritid”

• Facken: Arbetsgivaren vill ha ensam makt över din tid

• Industrifacken kan acceptera avtal på tre år

• Budet från industrins arbetsgivare: 1,5 procent

• Här är industrifackens krav

• Weihe: ”IF  Metall-krav sänker industriavtalet”