STOCKHOLM 20111215 Byggnadsarbetare p ett bostadsbygge p Kungsholmen Foto: Anders Wiklund / SCANPIX / Kod 10140

Foto: Anders Wiklund/TT

Tjänstemännen i Unionen kan bli först med att träffa ett avtal med arbetsgivarna i Sveriges Byggindustrier. Nivån kommer att hamna på 2,2 procent precis som i övrig industri. – Ja, vi räknar med att ha ett avtal de närmaste dagarna, i vart fall under denna vecka, säger Mikael Segel.

Under onsdagen träffas parterna igen. Mikael Segel, ansvarig ombudsman för avtalet på Unionen, räknar med att mycket snabbt komma överens om avtalet. Både löneökningarnas storlek och avsättningen till delpensionen bottnar i resultatet av förhandlingarna inom den konkurrensutsatta industrin.

Där blev resultatet löneökningar med 2,0 procent och 0,2 procent avsättning till flexpensionen, tjänstemännens benämning på delpension. Den nivån, märket, tänker även parterna i byggsektorn följa.

– Absolut. Och systemet för flexpension är på plats. Där ser jag inga svårigheter, säger Mikael Segel.

På LO-sidan ligger både Byggnads respektive Målarnas varsel kvar. Men de båda förbundens förhandlingar är under medling och underlättas något av gårdagens gemensamma utspel från LO och Svenskt Näringsliv.

Karl-Petter Thorwaldsson, LO, och Carola Lemne, Svenskt Näringsliv, vädjade till de parter som ännu inte slutit avtal att följa det riktmärke för löneökningarna som den konkurrensutsatta industrin satt.

De samverkande förbunden i 6F, där Byggnads och Målarna ingår, svarade mycket positivt på vädjan. I ett pressmeddelande framhöll förbundet att märket har hamnat på en högre nivå tack vare 6F:s tuffa krav än vad det annars skulle ha gjort.

– Det här är bättre än det kompromissförslag till LO-samordning som elva LO-förbund, bland dem Byggnads, sa ja till i höstas, sa Byggnads förbundsordförande Johan Lindholm till Arbetet under måndagen.

Man kan också observera att det strejkvarsel som förbundet lagt för 2 600 medlemmar på 60 arbetsplatser inte i första hand gäller lönerna.

”Byggnads varslar idag för bättre ordning och reda på våra byggnadsarbetsplatser, krafttag för en jämställd byggbransch och för lärlingars rätt att fullfölja sina utbildningar,” skrev förbundet som första mening i det pressmeddelande som offentliggjorde varslet.

Den viktigaste frågan kanske inte är det tidigare kravet på 3,2 procent nu när industriavtalet satt ett märket, utan försvara det nuvarande ackordssystemet. Motparten Sveriges Byggindustrier vill göra stora förändringar och minska Byggnads inflytande över hur ackorden sätts.

LÄS OCKSÅ

Byggnads utökar varsel

”Vi är ett riktigt LO igen”

LO och Svenskt Näringsliv: följ den satta nivån

Avtal klart för Handels

Industriavtalet klart

Målarna hotar strejka