Industrifacken under torsdagskvällen: Anders Ferbe, IF Metall, Per-Olof Sjöö, GS, Martin Linder,Unionen, Hans-Olof Nilsson och Ulf Bengtsson, Sveriges Ingenjörer.
Foto: Christine Olsson/TT

På torsdagskvällen blev det klart: Parterna inom industrin är överens om ett ettårigt avtal som ger 2,2 procent. I siffran ingår en avsättning till delpension på 0,2 procent. Efter information i LO-styrelsen bedömer facken inom industrin att uppgörelsen blir norm för övriga LO-förbund.

Läs också: LEDARE Rimligt och ansvarsfullt industriavtal

Vid 19-tiden hade både fack och arbetsgivare svarat ja på de opartiska ordförandenas slutliga hemställan. Dessförinnan, vid 16-tiden, möttes LO:s styrelse och fick information om uppgörelsen.

– Vårt avtal blir normerande, så uppfattade jag stämningen vid mötet, säger Hans-Olof Nilsson, förbundsordförande i Livs.

De fem facken inom industrin, IF Metall, Livs, GS, Unionen och Sveriges Ingenjörer, är eniga om sitt ja till avtalet.

– Sammanfattningsvis är vi nöjda med avtalet, säger Per-Olof Sjöö, GS.

– Vad gäller den icke oviktiga frågan om kronor och ören innebär detta en ökning på över 511 kronor i månaden för en vanlig anställd i livsmedelsindustrin, säger Hans-Olof Nilsson.

Uppgörelsen innehåller också skrivningar om hur löneökningarna ska fördelas.

– Vi återinför en stupstock. Alla medlemmar garanteras hälften av löneökningen från den 1 april i år om man inte enas om någonting annat i lokala förhandlingar.

Livs medlemmar är alltså garanterade minst 255 kronor mer i lön.

Avtalet innehåller också arbetsgrupper som tar sig an frågorna om systematiskt jämställdhetsarbete och arbetsmiljöfrågorna, bland annat hur Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om psykosocial arbetsmiljö ska tillämpas.

Enligt facken var det den lösning som de ville ha.

En löneökning på 2 procent ger en löneökning på 500 kronor för den som tjänar 25 000 kronor.

– Vi tycker att den process som varit är komplicerad, men vi har hittat lösningar som är bra för medlemmar och industrin. Vi klarar reallöneökningar, säger Anders Ferbe, IF Metall.

– Vi klarar med detta normeringen på svensk arbetsmarknad och det har en stor betydelse för väldigt många löntagare i många branscher.

Arbetsgivarna uttrycker däremot besvikelse över avtalets nivå.

­– Tyvärr nådde vi inte ända fram. För oss är detta avtal för högt. Det var därför som vi tidigare erbjöd facken en tvåårig uppgörelse på en lägre nivå. Vi är nu oroliga för jobben och konkurrenskraften, säger Åke Svensson, vd Teknikföretagen.

Livsmedelsföretagens vd Marie Söderqvist säger att de 2,2 procenten måste vara tak för alla arbetsmarknadens kostnadsökningar.

Arbetsgivarnas besvikelse bottnar i att de inte fått igenom något av sina tre huvudmål i avtalsrörelsen: En lönebildning på lägre nivå som stärker konkurrenskraften, en utökad lönebildning på lokal nivå och ökad flexibilitet när det gäller arbetstider och bemanning som tar hänsyn till konjunkturen.

Åke Svensson, vd Teknikföretagen, säger emellertid att de i vissa avtal fått in något ökad flexibilitet.

En rad LO-förbund har deklarerat att det inte finns någon normering av löneökningstakten i årets avtalsrörelse. Men Livs ordförande Hans-Olof Nilsson har alltså gott hopp om att den uppgörelse som facken inom industrin nu har ingått verkligen blir styrande för övriga arbetsmarknaden.

– Vi presenterade uppgörelsen för LO-styrelsen vid ett möte klockan 16 på torsdagen, säger Hans-Olof Nilsson. Förbund utanför industrin tyckte att det var en bra uppgörelse.

– Vårt avtal blir normerande, så uppfattade jag stämningen vid mötet. När fler uppgörelser på nivån 2,2 procent trillar in den närmaste tiden blir det styrande.

Hans-Olof Nilsson vill inte peka ut vilket eller vilka förbund som snart kan följa efter, men det är ingen hemlighet att Pappers ligger långt framme i sina avtalsförhandlingar, och Pappers kan mycket väl sluta ett avtal inom det närmaste dygnet.

De tre LO-förbunden IF Metall, Livs och GS har fått individgarantier som ser lite olika ut beroende på hur avtalen är konstruerade. För IF Metall gäller 285 kronor.

Även för tjänstemännen i Unionen skiljer sig individgarantin i olika avtal. I år har förbundet bestämt sig för att kräva garantin i alla avtal, vilket man inte haft tidigare.

– Vi har fått lite olika utfall på olika områden. I till exempel avtalet med Teknikarbetsgivarna är individgarantin 285 kronor, säger Martin Linder, förbundsordförande i Unionen.

Andra kommentarer:

– Vi är besvikna att det inte har gått att komma längre i förhandlingarna. Vi hade behövt möta den fallande globala tillväxten med en nedväxling av löneökningstakten för att främja medlemsföretagens konkurrenskraft. Facken har fokuserat på vad andra kan tänkas acceptera och inte utgått från industrins konkurrenskraft i en global ekonomi, säger Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna i ett pressmeddelande.

Grafiska Företagens förhandlingschef Eva Glückman om förhandlingarna i ett pressmeddelande:

– Vi är besvikna över att vi inte kunde få till stånd en längre avtalsperiod och nivån är för hög, men med tanke på omständigheterna vill vi inte utsätta medlemsföretagen för en konfliktrisk. I övrigt har vi haft konstruktiva förhandlingar och fått in en rad förbättringar i de allmänna villkoren.

Medlingsinstitutets generaldirektör Carina Gunnarsson skriver i ett pressmeddelande att de är mycket nöjda med att avtalet blev klart.

– Industrins parter har än en gång träffat ett avtal utan att gå till konflikt, trots att de inledningsvis stod långt ifrån varandra. Det är ett gott betyg åt dem och åt den svenska modellen, säger hon.

– Med sina avtal har nu industrins parter skapat en norm för hela arbetsmarknaden.

Carl von Scheele