budget2015stor

 

”S vek ner sig för MP”

23 oktoberBudgeten. LO uttrycker besvikelse över att regeringen inte höjer taket i sjukförsäkringen. Uppenbarligen har Socialdemokraterna vikt ner sig för Miljöpartiet, säger Kjell Rautio, välfärdsutredare vid LO.

 

Varnar för urholkat bistånd

23 oktoberBudgeten. Biståndet höjs i budgeten. Men flera biståndsorganisationer varnar ändå för att det urholkas. En stor del går nämligen till Migrationsverket.

 

Banksektorn bör regleras

Martin Klepke

23 oktoberLedare / Banker Företrädare för bankerna varnar för att en ny bankskatt kommer att innebära höjda bolånekostnader för kunderna. Reaktionen är ett bevis för att det är hög tid att reglera banksektorn hårdare än i dag, skriver Martin Klepke.

 

Budgeten räddade 125 jobb

23 oktoberBudgeten. Kustbevakningen får extra miljoner i regeringens budget. Därmed kan varslet om uppsägning av 125 anställda dras tillbaka.

 

Höj ambitionsnivån!

Jonna Sima 140x100

23 oktoberLedare. En bra början, skriver Arbetets Jonna Sima om den första budgeten på åtta år som gynnar låginkomsttagare mer än höginkomsttagare. Men regeringen måste bli modigare i sina skattehöjningar.

 

Regelbok som hindrar

Anders Eld

23 oktoberEkonomi. När regelboken hindrar en vettig ekonomisk politik är det dags att skriva om reglerna, skriver Arbetets ekonomikrönikör Anders Eld.

 

 

Slutgräns för sjukpeng slopas

23 oktoberBudgeten. Den bortre gränsen för sjukpenning tas bort nästa år, som ett första steg mot en mer ”human och förutsägbar” sjukförsäkring. I regeringens budgetförslag finns också höjda förtidspensioner och samverkan med fack och arbetsgivare om rehabilitering.

 

Relativt små skattehöjningar

23 oktoberBudgeten. Jämfört med Alliansårens skattesänkningar är de skattehöjningar regeringen föreslår måttliga.

 

Förändringarna i siffror

23 oktoberBudgeten. Här finner du alla förändringar i skatter och utgifter enligt regeringens budget.

 

En budget i LO:s smak

23 oktoberBudgeten. Ökad jämlikhet, ökad jämställdhet – och jobb. LO:s Ola Pettersson hittade mycket att glädjas åt i regeringens första budget.

 

Fas 3-stopp ”fortast möjligt”

23 oktoberFas 3-stoppet. Det finns ingen tidsgräns för när fas 3 ska vara avskaffat, men i budgeten lovar regeringen att komma igen med nya beslut om det går för långsamt. ”Vi ska göra allt för att det ska gå så fort som möjligt”, säger finansminister Magdalena Andersson.

 

SN: Tillväxten riskeras

CarolaLemneliten

23 oktoberBudgeten. Regeringens politik är företagsfientlig och kommer att riskera jobb och tillväxt, anser Svenskt Näringsliv.

 

 

IF Metall gillar ny inriktning

Anders Ferbe

23 oktoberBudgeten. IF Metall är positiva till regeringens budget. Ordförande Anders Ferbe framhåller särskilt satsningarna på bättre arbetsmiljö.

 

 

TCO ogillar höjd jobbskatt

23 oktoberBudgeten. Tjänstemännens centralorganisation TCO välkomnar höjda tak i sjukförsäkringen och a-kassan. Men precis som Saco ogillar TCO de höjda skatterna på arbete.

”Satsa mer på kompetens”

23 oktoberBudgeten. Unionen saknar satsningar på kompetensutveckling för dem som redan har jobb i regeringens budget. Tjänstemannafacket vill både se ekonomiskt stöd till en särskild kompetensstiftelse och bättre möjligheter att få studiestöd för dem som varit yrkesverksamma en tid.

Reformer för 25 miljarder

23 oktoberBudgeten. Regeringens budgetproposition innehåller satsningar på drygt 25 miljarder kronor. De största satsningarna är på hälso- och sjukvård, skola, nya utbildningsplatser, ökat naturskydd, sänkt skatt för pensionärer, höjt tak i a-kassan och mer personal till äldreomsorgen.