Unionen saknar satsningar på kompetensutveckling för dem som redan har jobb i regeringens budget. Tjänstemannafacket vill både se ekonomiskt stöd till en särskild kompetensstiftelse och bättre möjligheter att få studiestöd för dem som varit yrkesverksamma en tid.

– Sverige behöver nya lösningar för att öka kompetenssatsningarna för de redan yrkesverksamma. Den förändring av näringslivet som våra medlemmar dagligen möter är snabb och kommer att öka ytterligare. Budgeten fokuserar i för hög utsträckning på att få ner den öppna arbetslösheten snarare än att snabbt förbättra förutsättningarna för nya jobb i det privata näringslivet. Kompetens och kunskap blir allt viktigare. Där spelar tjänstemännen en nyckelroll, säger Lars Jagrén. Unionens chefsekonom, i ett pressmeddelande.

Unionen har tillsammans med arbetsgivarna i omställningsförhandlingarna utarbetat ett förslag om finansiering av kompetensutveckling för dem som har arbete genom en stiftelse. Förslaget bygger på att staten är med och betalar. Unionen vill att regeringen ska bjuda in till trepartssamtal om detta.

Dessutom vill Unionen att det ska bli ekonomisk möjligt för dem som arbetat en tid att vidareutbilda sig genom att fördubbla bidragsdelen i studiemedel för dem som arbetat i fem år och ge rätt till ytterligare 60 veckor med rätt studiemedel för den som arbetet i tio år. Tjänstemannafacket vill också att åldersgränsen i studiemedelssystemet ska höjas och att fribeloppet ska höjas.