Sammanställning av regeringens budget. 

 

Skatteförändringar 2015 2016
Sänkt pensionärsskatt -1,977 -1,977
Avtrappning av jobbskatteavdraget 2,36 2,36
Begränsad uppräkning av brytpunkten 1,91 1,91
Särskild löneskatt för 65+ 1,55 1,5
Slopad ungdomsrabatt 9,6 18,81
Avdragsbegränsning för privat pensionssparande 3,09 4,45
Slopad läx-rut 0,05 0,05
Höjda miljöskatter 2,54 3,64
Höjd tobak- och alkoholskatt 1,67 1,4
Summa skatteförändringar 20,8 32,1

 

Utgiftsförändringar 2015 2016
Skolsatsningar 3,4 5,6
Höjda lärarlöner 0,0 3,0
Hälso- och sjukvård 2,1 2,3
Äldreomsorg 2,0 2,0
Arbetsmarknadspolitiska satsningar 2,7 5,9
Fler utbildningsplatser 1,9 2,6
Höjt tak och golv i a-kassan 1,6 2,4
Ökat tillskott till kommunerna 1,5 3,0
Infrastruktursatsning 1,4 1,7
Ökade resurser till försvaret 0,7 0,8
Miljösatsningar 2,1 2,1
Höjt underhållsstöd 0,6 0,6
Kollektivtrafikssatsning 0,5 0,5
Mer resurser till klimatomställning i fattiga länder 0,5 0,5
Bredband och service på landsbygden 0,4 0,4
Näringspolitiska satsningar 0,8 0,9
Höjd sjuk- och aktivitetsersättning 0,2 0,2
Kultursatsningar 0,2 0,2
Höjt bostadstillägg för pensionärer 0,2 0,4
Höjd grundnivå i föräldraförsäkringen 0,2 0,2
Ökade medel till kvinnojourerna 0,2 0,2
Avskaffad bortre gräns i sjukförsäkringen 0,1 0,4
Utgiftsbesparingar -2,7 -7,3
Summa utgiftsförändringar 20,7 28,7