Nästa års budgeten för bistånd höjs med nästan 2,1 miljarder. Men biståndsorganisationer är kritiska.
– Regeringen tar ett stort kliv åt fel håll, hävdar Forum Syd.

Redan innan regeringen presenterade sin biståndsbudget drog debatten i gång. I Svenska Dagbladet larmade fyra biståndsorganisationer – Diakonia, LO-TCO:s Biståndsnämnd, Pingstmissionens utvecklingssamarbete och Rädda Barnen – om att biståndet kan urholkas trots större satsningar på pappret.

Detta beror på att en växande del av budgeten går till Migrationsverket för att täcka kostnader för flyktingmottagande.

Då budgeten presenterades i dag stod det klart att biståndsramen höjs med 2,1 miljarder kronor nästa år, till 40,4 miljarder kronor. Dessutom satsas 500 miljoner extra för klimatsatsningar i utvecklingsländerna.

Efter dagens budgetvandring kritiserar Forum Syd regeringens förslag till biståndsbudget. I ett pressmeddelande skriver de att 85 procent av de ökade kostnaderna för flyktingmottagande belastar biståndsbudgeten.

– Det är bara att beklaga att den nya regeringen väljer att förvärra urholkningen. Sverige har möjlighet att ha ett generöst flyktingmottagande utan att kostnaderna ska belasta biståndsbudgeten. På det här sättet fortsätter regeringen tyvärr att ställa utsatta grupper mot varandra, säger Annica Sohlström, generalsekreterare i Forum Syd.

LO-TCO:s Biståndsnämnd och Forum Syd som får sina pengar från Sida påverkas dock inte direkt av denna budget. Båda slöt nyligen ett treårigt avtal och är därmed garanterade pengar.

De två organisationerna får lejonparten av sina Sida-pengar från den post som i budgeten heter ”stöd till svenska organisationer till det civila samhället”. Än så länge har inte denna preciserats inför nästa år. Förra året uppgick den dock till 1,7 miljarder. Sida räknar med att den kommer att vara ungefär lika stor nästa år.

Sida-anslag det kommande tre åren

LO-TCO:s Biståndsnämnd

2014: 118 miljoner kronor

2015: 121 miljoner kronor

2016: 121 miljoner kronor

 

Forum Syd

2014: 188 miljoner kronor

2015: 188 miljoner kronor

2016: 189 miljoner kronor

Källa: Sida