IF Metall gläds över regeringens budget och ser i den en ny inriktning för Sverige med mer jämställdhet och mer jämlikhet.

Anders Ferbe– Jag är väldigt glad över de satsningar som görs på arbetsmiljöområdet, särskilt när det gäller kvinnors arbetsrelaterade ohälsa, men även förstärkningen av Arbetsmiljöverket och utbildning av skyddsombud, säger IF Metalls ordförande Anders Ferbe i ett pressmeddelande.

Han pekar också på höjningen av taket i a-kassan och förbättringen av matchningen på arbetsmarknaden. Dessutom tycker han det är viktigt med regeringens inriktning på ökade investeringar och nyindustrialisering.