Svenskt Näringsliv betecknar regeringens politik som företagsfientlig och anser att den riskerar jobb och tillväxt. Arbetsgivarorganisationen gillar dock delar av satsningen på matchning på arbetsmarknaden.

CarolaLemneliten– Det är fel att lägga fokus i budgeten på ökade offentliga utgifter snarare än företagande, konkurrenskraft och långsiktig tillväxt, säger Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne i ett pressmeddelande.

Hon tror att jobb kan försvinna på grund av skattehöjningar.

Svenskt Näringslivs vd anser att jobb och konkurrenskraft även hotas av osäkerheten i energifrågan och till följd av ökade kostnader för elproduktion och transporter.

– Det är bra att regeringen identifierar matchningen på arbetsmarknaden som en viktigt utmaning och därför är det bra med satsningar på yrkesvux och yrkeshögskolor, säger hon i samma pressmeddelande.

Däremot gillar hon inte att regeringen vill satsa mer på Arbetsförmedlingen. Och hon är kritisk mot traineejobben, skattehöjningarna och mot det hon kallar generösare bidragssystem.

Carola Lemne tycker också att regeringen har en negativ syn på företag inom välfärden. Regeringens inställning skapar osäkerhet för företagen i välfärdssektor, hos deras anställda och hos kunderna, enligt henne.