Regeringens budgetproposition innehåller satsningar på drygt 25 miljarder kronor. De största satsningarna är på hälso- och sjukvård, skola, nya utbildningsplatser, ökat naturskydd, sänkt skatt för pensionärer, höjt tak i a-kassan och mer personal till äldreomsorgen.

Försvaret får 680 miljoner kronor extra nästa år, 800 miljoner 2016, 1,24 miljarder 2017 och 1,44 miljarder 2018. Den borgerliga majoriteten i försvarsberedningen ville i våras öka försvarsanslagen successivt så att de 2018 var 1,1 miljarder högre än i dag. Socialdemokraterna ville då lägga sig ännu högre, på 1,9 miljarders höjning 2018.

Budgetpropositionen innebär också skattehöjningar på sammanlagt 22,76 miljarder kronor 2015. Slopad nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga står för nästan hälften av den summan. Slopat avdrag för pensionssparande, avtrappning av jobbskatteavdraget för höginkomsttagare och särskild löneskatt för äldre drar in ytterligare miljarder till statskassan. Höjda miljöskatter ger 2,29 miljarder kronor 2015.

Regeringen föreslår också en del besparingar, vilket gör att summan av skattehöjningarna och besparingarna 2015 blir 25,47 miljarder kronor, vilket är 120 miljoner kronor mer än vad reformerna kostar.

För 2016, 2017 och 2018 räknar regeringen med att reformerna kostar drygt 35 miljarder årligen. Det är bland annat arbetsmarknadspolitiken i form av traineejobb för unga och extratjänster i offentlig sektor för långtidsarbetslösa som byggs ut jämfört med 2015. Traineejobben beräknas kosta runt 1,6 miljarder årligen efter 2015. Extratjänsterna bedöms kosta omkring 2,7 miljarder 2016 och 2017, för att sedan minska 2018.

Även satsningarna på skolan ökar betydligt efter 2015, liksom satsningen på fler utbildningsplatser.

Reformerna efter 2015 finansieras med skattehöjningar och besparingar på 42—43 miljarder kronor per år. Det är framförallt den slopade nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga som står för en stor del av ökningen. Orsaken är att den tas i två steg, drygt nio miljarder 2015 och ytterligare drygt nio miljarder 2016.