Det finns ingen tidsgräns för nedläggningen av fas 3. I budgeten lovar regeringen att fatta beslut om”ytterligare åtgärder” om avvecklingen går för långsamt.

– Vi kommer att göra allt vi kan för att det ska gå så fort som det överhuvudtaget är möjligt, säger finansminister Magdalena Andersson, utan att binda sig för någon tidpunkt.

Bidragen till fas 3-anordnare ska sänkas. Därmed sparar staten in 300 miljoner kronor nästa år. Bidragen sänks från knappt 5 000 till 2 200 kronor i månaden.

– Sysselsättningsplatserna inom fas 3 har generellt har för låg kvalitet. Det har också funnits för många oseriösa anordnare, skriver regeringen i budgeten.

Av siffrorna i budgeten att döma kommer fas 3 att vara nedlagt 2016 eller möjligen 2017. 2015 och 2016 ska det fram 28 400 extratjänster i välfärden. Det finns
27 000 fas 3-deltagare ute hos olika anordnare.

Ytterligare 7 000 väntar på en fas 3-plats. Arvet från alliansregeringen är 34 000 långtidsarbetsarbetslösa i fas 3.

– Det tar tid att på ett ansvarsfullt sätt ställa om omfattande arbetsmarknadspolitiska system, skriver regeringen i budgeten.

Det börjar nästa år med  4 400 extratjänster i välfärden med avtalsenlig lön. De som anställs ska jobba 75 procent. Resten av tiden ska användas till studier eller att söka jobb.

– De som i dag är i fas 3 ska få möjlighet att arbeta och göra nytta, inte minst inom äldreomsorgen. De kan också utbilda sig eller arbeta med administrativa uppgifter på skolor, förklarar Magdalena Andersson.

Fas 3-deltagarna får möjlighet att plugga i högst ett år med bibehållet aktivitetsstöd. De får söka till komvux, högskolan och yrkeshögskolan. De ska uppfylla kraven för att ansöka och konkurrera med övriga sökande.