Bland de som kunde läsa regeringens budgetproposition med extra stor glädje fanns de anställda på Kustbevakningen. Deras arbetsgivare får en engångstilldelning på 20 miljoner kronor och sedan 67 miljoner kronor extra per år. Det gav omedelbar effekt.

Alla varsel om uppsägning drogs tillbaka och hotet om att stänga några kuststationer försvann, enligt vad generaldirektören för Kustbevakningen, Lena Jönsson, klargjorde i ett pressmeddelande.

Varslet, som lades i början av juni, omfattade 125 personer.