olapetterssonlo

Ola Pettersson, LO. Foto: Leif R Jansson

 

Budgeten innebär ökad jämlikhet och ökad jämställdhet. Den är bra för LO:s grupper och den är något helt annorlunda än alliansregeringens ekonomiska politik.

Så sammanfattar LO:s chefsekonom Ola Pettersson LO:s syn på den nya regeringens första budget.

– Arbetslöshetsförsäkringen är central för våra grupper. Det här är ett första steg, men vi vill se ytterligare förbättringar så att flertalet arbetslösa kan få 80 procent av sin tidigare inkomst, säger han.

Ola Pettersson säger att budgeten har en helt annan fördelningsprofil än vad alliansregeringens ekonomiska politik hade. Den ger mer till svagare grupper. Förutom a-kassan pekar han även på att det höjda underhållsstödet är viktigt för kvinnors inkomst.

Som särskilt positivt lyfter han fram arbetsmarknadspolitiken, att Arbetsförmedlingen på allvar ska kunna arbeta med matchning och på infrastruktursatsningarna på bland annat järnvägen.

– Samtidigt tycker vi att det behövs mer av offentliga investeringar på bostäder och infrastruktur.

I motsats till LO är arbetsgivarna kritiska till mycket i budgeten. Svenskt Näringsliv invänder mot att arbetsgivaravgiften för unga och för pensionärer nu höjs – eller snarare att den förra regeringens sänkning tas bort.

– Den förra regeringens sänkning av arbetsgivaravgifterna var en sällsynt ineffektiv jobbpolitik. Det går att använda pengar på ett bättre sätt, säger LO:s Ola Pettersson.

Svenskt Näringsliv tycker också illa om att regeringen och Vänsterpartiet kommit överens om att vinstjakten i välfärden ska stoppas och att bland annat införa tillståndsprövning av företag i välfärdssektorn. Arbetsgivarna anser att detta lägger en våt filt över investeringar och utveckling av företagen i välfärdssektorn.

– Det verkar som Svenskt Näringsliv har missat att det finns ett brett folkligt stöd för att vinstintresset inte ska vara drivande i välfärden, säger Ola Pettersson.

Han har inget helhetsgrepp på budgeten än och han kan tänka sig att LO gärna också skulle vilja se en ökning av barnbidragen och mer förbättringar av sjukförsäkringen – inte bara att den bortre parentesen slopas.