En begravd expertrapport om den psykiska arbetsmiljön, det skriver ST:s förbundsjurister om i ett yttrande till Region Stockholm.

De begär att regionen, i kraft av sin roll som beställare av pendeltågstrafiken, ser till att rapporten når skyddsombuden. 

Den ska nu finnas hos företaget MTR som sköter pendeltågstrafiken på regionens uppdrag.

Kravet hör ihop med det mycket hårt kritiserade beslutet om att införa ensamarbete för lokförare på pendeltågen i Stockholm. Tågvärdar som tidigare funnits ombord ersätts av kameror, en förändring som väckt så starka reaktioner att lokförare gick ut i vild strejk i tre dagar i april.

De anser att säkerheten på tågen riskeras.

Den undersökning som ST nu kräver att få se resultatet av är gjord av företaget MTO Säkerhet på uppdrag av MTR. MTO ska bland annat ha intervjuat lokförare om möjlighet till återhämtning.

”Vägrar tvärt lämna ut”

”Troligen innehåller rapporten vetenskapliga slutsatser som talar emot att ensamarbete ska tillåtas”, skriver ST:s förbundsjurister i sitt yttrande till Region Stockholm.

ST menar att det är ett brott mot arbetsmiljölagen att skyddsombuden inte har fått ut materialet efter att ha efterfrågat det.

Förbundet begärde i maj förhandling med MTR om detta. Efter att inte ha fått svar begärde de igår, onsdag 21 juni, även förhandling om förhandlingsvägran.

I maj hörde ST själva av sig till MTO och ville anlita dem som experter rörande just arbetsmiljön vid ensamarbete på pendeln. De ska då ha fått till svar att det skulle innebära jäv eftersom bolaget redan gjort ett sådant jobb på arbetsgivarens uppdrag.

Enligt ST:s uppgifter har en slutrapport lämnats till MTR i början av året.

– Ingen har känt till det här innan och nu vägrar MTR tvärt lämna ut något, men vi jobbar som fan på att få ut den, säger Tomas Fröstberg, ombudsman på ST.

Inte lämnad till Arbetsmiljöverket

MTR har heller inte lämnat någon rapport från MTO till Arbetsmiljöverket, trots att myndigheten har granskat förarnas arbetsmiljö i samband med bland annat ett skyddsstopp då tågvärdarna avskaffats.

ST har nu vänt sig till Arbetsmiljöverket med frågan om det är ett lagbrott att förtiga utredningar om arbetsmiljön när myndigheten samlar in underlag.

– Om det är olagligt ska jag låta vara osagt, men det är ju inte snyggt, säger Jenny Ekenstierna, förbundsjurist på ST.

Hon är tydligare när det gäller att MTR inte har gett materialet till skyddsombuden, trots att de begärt ut det.

– Det är min uppfattning att de är skyldiga att göra det enligt arbetsmiljölagen.

MTR: ”Inte behov att delge allt”

Niklas Ekström, kommunikationsvarig för MTR Pendeltågen, säger att man anlitat MTO som expertkompetens i det löpande arbetet.

Han uppger att MTR löpande har delat alla MTO:s slutsatser som rör arbetsmiljön med skyddsorganisationen, att de lyfts in i det vanliga skyddsarbetet.

– Men i och med att projektet inte är färdigställt har vi än så länge inte sett behov av att delge all dokumentation i sin helhet för skyddsorganisationen.

Men om det nu finns en rapport från början av året som de gärna vill ta del av, vad är problemet med att lämna över den?
– Det finns väl inget problem, men den måste bara vara färdigställd och okejad från vår sida. Och den sammanställningen gör vi i slutet av projektet.

Krav även i domstol

Niklas Ekström säger att han själv inte har sett någon rapport, men bekräftar att MTO har lämnat in slutsatser av sitt arbete till MTR.

Deras studier i hytt ska bland annat ha lett till att man uppmärksammat behov av antireflexfilmer för att undvika blänk i skärmar.

Det är inte bara ST som nu kräver att få ta del av MTO:s slutsatser fullt ut.

I Arbetsdomstolen pågår en tvist där Almega tågföretagen har stämt lokförare som strejkade vilt, för olovlig stridsåtgärd.

Lokförarnas juridiska ombud begär i sitt svaromål att domstolen kräver fram både den här och en annan icke offentliggjord konsultrapport, för att säkra bevisning om säkerhetsbrister.