Hongkongbaserade MTR har haft Stockholms pendeltågstrafik sedan 2016. Kontraktet löper ut 2026.

Enligt avtalet finns det en så kallad option, en möjlighet för Region Stockholm att förlänga avtalet fram till och med 2030. Under våren har Trafikförvaltningen därför utrett den möjligheten.

– Slutsatsen är att avtalet inte kommer att förlängas, säger trafikregionrådet Anton Fendert (MP) till Sekotidningen.

– Det i sig är väldigt ovanligt. Trafikförvaltningen brukar använda sig av de optioner som finns trafikavtalen generellt.

Avtalet avslutas av flera anledningar, enligt Anton Fendert. MTR har sedan hösten 2022 haft stora problem att sköta pendeltågstrafiken.

– Det är en gedigen utvärdering av hela avtalet som ligger till grund för beslutet. Det handlar också om hur operatören underhåller pendeltågen. Där ser vi att avtalet har brister. Den långsiktiga tillförlitligheten kan påverkas negativt när underhållet inte håller den kvalitet som man kan förvänta sig.

Glädje från facket

Dagens besked tas emot med glädje hos Susann Högye-Bäckman som är ordförande för Seko Pendelklubben.

– Vi vet att MTR inte har skött sig och inte har hållit avtal. Men vi känner inte riktigt något förtroende för trafikförvaltningen, så vi vågade inte tro på att det här verkligen skulle ske, säger hon.

Fackklubben organiserar främst stationsvärdar, men även tågvärdar som ännu är kvar i pendeltågstrafiken. De har varit mycket kritiska till MTR som arbetsgivare.

– Jag tycker att MTR ska bort från svensk arbetsmarknad. Det här är ett företag som inte följer svensk lag. Vi har en medbestämmandelag i Sverige som de bryter mot genom att de inte har några förhandlingar med oss, säger Susann Högye-Bäckman.

MTR: Vi är stolta över pendeltågstrafiken

– Vi är stolta över de resultat som vi har lyckats uppnå sedan vi tog över driften. Vi har gjort stora förbättringar gällande punktlighet och service, säger Erik Söderberg, presschef på MTR.

MTR har inte blivit avskräckta att lägga ett anbud i den nya upphandlingen som ska göras av Stockholms pendeltåg.

– Vi ser framemot möjligheten att få lägga ett anbud med bättre utformade förutsättningar för alla inblandande parter. 

Erik Söderberg vill också betona att operatören tänker göra sitt bästa för att sköta pendeltågstrafiken fram till 2026.  

Enligt SL, Storstockholms Lokaltrafik, innebär det nuvarande avtalet med MTR att operatören har ”svårt att få ekonomiska förutsättningar att leverera trafik av tillräckligt hög kvalitet.” Hur ställer ni er till det? 

– Det vill vi inte kommentera. Det får stå för dem. Vi anser att vi har nått goda resultat om vi ser till hela den period som varit. 

MTR: Politiskt beslut att ta bort tågvärdar

SL anser också att avtalet innebär att ”förvaltningen av fordon riskerar att bli eftersatt, vilket påverkar trafikens stabilitet”. Hur ställer ni er till det? 
– Den frågan ska ställas till SL. Sett till helheten är vi stolta över de resultat som vi har lyckats uppnå, och den pendeltågstrafik vi levererar. 

En vild strejk genomfördes bland lokförare på Stockholms pendeltåg mellan 17-19 april. Den olovliga strejken lamslog pendeltågstrafiken, och var en protest mot att tågvärdarna ska tas bort från pendeltågen. 

Har den vilda strejken och motståndet mot avvecklingen av tågvärdarna påverkat beslutet att inte förlänga avtalet med MTR? 
– De får svara på vilka grunder de har tagit sitt beslut. Det ska också sägas att det är ett politiskt beslut att ta bort tågvärdarna, säger Erik Söderberg.

Artikeln är tidigare publicerad i Sekotidningen som tillsammans med Arbetet och sju andra titlar ingår i LO Mediehus.