Många av de lokförare som i mitten av april strejkade vilt i Stockholm är medlemmar i Seko Lok Pendeln. 

När det stod klart att arbetsgivaren MTR stämmer de strejkande lokförarna i Arbetsdomstolen valde fackklubben att söka rättshjälp från Seko centralt.    

På sin sajt skriver klubben att: ”Seko Lok har aktivt jobbat för att förbundet skulle bevilja rättshjälp och vi är väldigt besvikna över att vi nu fått ett NEJ på vår begäran.”

”Vore direkt oansvarigt”

Jonas Pettersson, kommunikationschef på Seko, betonar att förbundet uppmanat medlemmar att inte delta i den vilda strejken. 

”Dessutom är det så att de medlemmar som deltagit i den olovliga strejken har brutit mot förbundets stadgar. Det vore direkt oansvarigt av oss att legitimera ett stadgebrott genom att finansiera rättshjälp till medlemmar som bryter mot organisationens stadgar”, skriver han i ett mejl till Arbetet. 

Inte heller Fackförbundet ST, där ett mindre antal lokförare är organiserade, beviljar rättshjälp.

”Det stämmer att rättsnämnden avslagit begäran om rättshjälp med motiveringen att vi gick ut med information redan innan strejken bröt ut att vi inte skulle stödja aktionen och att medlemmarna riskerade att behöva betala såväl böter som rättegångskostnader om de ändå deltog”, skriver ST:s pressansvarige Anders Maxson till Arbetet.

Vild sopstrejk slutade i domstol

I Sekos stadgar står det mycket riktigt att konfliktåtgärder inte får vidtas ”utan förbundsstyrelsens godkännande”. Men i sociala medier hävdar kritiker att Seko visst hade kunnat stötta sina medlemmar trots att stridsåtgärden var olovlig. 

Bland annat hänvisas det till den vilda sopstrejken i Stockholm 2017. Transport tog då avstånd men företrädde ändå sina medlemmar i Arbetsdomstolen.

Men Joakim Guttman, ombudsman med ansvar för renhållningsavtalet, tycker inte att situationerna är helt jämförbara. 

– Man kan nog inte dra direkt parallella linjer. Inledningsvis var det en vild strejk som inte var sanktionerad av Transportarbetareförbundet, men eftersom tiden gick framkom det en hel del grejer som vi tyckte var underliga, säger han. 

– Företaget hade låst in nycklar så våra medlemmar inte kunde åka ut, det var nästan som en lockout. Det var grunden till att vi tog ett beslut att gå in med rättshjälp. 

Lokförare: Sekos uppgift att stötta oss

Bland lokförarna som deltog i strejken uppfattas Sekos beslut som ett svek. 

– Det är deras uppgift att stötta oss i det här läget. Vi är medlemmar och vår stridsåtgärd riktade sig mot arbetsgivaren. Men de är rädda att det ska se ut som att de stöttade den vilda strejken om de hjälper oss nu, säger en lokförare som vill vara anonym. 

Hen har varit fackligt ansluten i många år. 

– Men det här visar att man inte riktigt kan lita på Seko. Händer det någonting får man sköta sig själv. Många av oss lokförare funderar på om det verkligen är värt att fortsätta vara medlemmar. 

MTR stämmer lokförare

Arbetsgivaren MTR har stämt omkring 100 lokförare som deltog i den vilda strejken den 17–19 april. 

Normalt dömer Arbetsdomstolen ut böter på runt 3 000 kronor för deltagande i vild strejk, men MTR kräver 6 000 kronor per strejkande. 

MTR menar att den högre summan motiveras av de stora skador strejken orsakade samt av inflationen.