– Vi fick ett bud om att bolaget vill göra nyckelinventeringar i fyra områden. Men det är helt oacceptabelt. Vi går inte med någon som helst inventering, säger sophämtaren Lorant Alföldi som är på plats utanför RenoNordens lokaler i Älvsjö i Stockholm tillsammans med cirka hundra sophämtare enligt hans egen uppskattning.

Konflikten bottnar sig framför allt i vad sophämtarna anser vara deras unika kunskap – hur man kommer in till huvudstadens alla soprum.

Stockholm vatten och avfall har krävt av entreprenören RenoNorden, där sophämtarna är anställda, att inventera och samla in samtliga nycklar och digitala system som har med lås att göra.

Sopstrejken i Stockholm

Sophämtare i vild strejk

Nyheter

I början av veckan hyrdes anställda från staden in för att övervaka vilka nycklar som går vart.

– När man blir upplärd som sopåkare får man veta vart nycklarna går, vilken ordning de sitter på knippan, vilka tider man kan åka vart, vilka nyckelbrickor och koder som passar vart och så vidare. Det här är alltså vår yrkeskunskap. Lämnar vi ifrån oss den blir vi så mycket lättare att ersätta. Så det här är ett sätt att runda oss. Först vill de komma åt kunskapen för att sedan kunna ersätta oss med personal som jobbar billigare, fortsätter Lorant Alföldi.

Den vilda strejken bland sophämtare som började under tisdagen har övergått i förhandlingar. Sophämtningen på flera platser i Stockholm uteblir just nu.

Det kommunala bolaget Stockholm vatten och avfall, som lagt ut sophämtningen på entreprenad, kräver att RenoNorden ser över andra lösningar under dagen och förbereder samtidigt en krisplan.

I dagsläget är det bolagen RenoNorden och Liselotte Lööf som har sophämtningen i Stockholm. Den senare förlorade senaste upphandlingen och den första oktober tar RenoNorden och Suez över.

– RenoNorden vann ju upphandlingen bland annat på att hämtarna ska jobba mer och tjäna mindre. Men de vill införa tarifflöner i stället för det poänglönesystem man har i dag. Det innebär att man tjänar 28 000 kronor i månaden i stället för snittet i dag som ligger på ungefär 35 000 kronor, säger Joakim Guttman som är central ombudsman på Transport.

I förhandlingarna på anläggningen finns en lokal ombudsman med. Men strejken är vild, det vill säga sker under fredsplikt eftersom det finns ett kollektivavtal som gäller.

– Vi står inte bakom den vilda strejken, men jag förstår killarna och tjejernas frustration. Vi kan inte göra annat än att förhandla och säga att man ska gå tillbaka till arbetet. Det kan bli rätt stora konsekvenser om företaget går vidare rättsligt efter det här, säger Joakim Guttman.

Sophämtaren Lorant Alföldi, som i dag jobbar för Liselott Lööf, är i likhet med alla andra på bolaget uppsagd eftersom hans arbetsgivare alltså förlorade den senaste upphandlingen. För honom är det viktigt att protestera i tid.

– Uppsägningen är tråkig men inget konstigt. Under alla år med entreprenörsbyten har ju alla jobbat kvar. Men byter bara arbetskläder och plats att åka ut från. Jobben och kunskapen vi sitter på finns kvar. Så vi har alltid haft fast anställning från dag ett hos nästa arbetsgivare. Men RenoNorden vill inte ta över oss utan ta in billigare personal. Det här är bara ett förspel, det kommer mera.