Att tågvärdarna försvinner från pendeltågen har väckt upprördhet bland lokförarna som då måste hantera svåra situationer ensamma.

Något som bland annat ledde till en vild strejk i början av veckan.

– Vi känner oss otrygga på tåget. Vi får ensamt ansvar för alla resenärer. Vi kan ha upp till 1 800 resenärer med oss på ett långt tåg i rusningen, sa lokföraren Melissa Svenhard till Arbetet tidigare i år.

Under 2022 rapporterades det in närmare 15 000 incidenter inom pendeltågstrafiken i Stockholm. Det visar unik statistik som Arbetet har begärt ut från Trafikförvaltningen i Region Stockholm.

Drygt 2 000 är sådana som hittills oftast hanterats av en tågvärd ombord.

Av dem är omkring drygt 1 300 fall där människor har omkommit, skadats eller riskerat att skadas. Det motsvarar 3,5 sådana händelser varje dag.

17 påkörningar förra året

Under 2022 skedde 17 påkörningar av personer på spåret eller vid plattformar.

I snitt har pendeltåg dessutom beskjutits en gång i månaden och lika många gånger har det brunnit eller varit rökutveckling ombord.

Drygt fem gånger i månaden händer det dessutom att pendeltåg öppnar dörrarna utan att alla vagnar står vid perrongen.

­– Det är ju sådant som en tågvärd ser, men kan missas av föraren, säger Rainer Andersson, tågvärd och styrelseledamot i Seko Pendelklubben.

Hot, våld och sjukdomsfall är vanligt

Hot och våld mot personal och passagerare är också vanligt, med över 200 incidenter förra året. Dessutom rapporterades 243 sjukdomsfall in, motsvarande 20 fall i månaden.

Något som i princip är omöjligt för lokföraren att upptäcka när den kör tåget, enligt Rainer Andersson.

Andra saker lokföraren har svårt att ha koll på med enbart kameror är folk som åker mellan vagnarna, påpekar Rainer Andersson. Något som rapporterades in sex gånger förra året.

– Det är mest barn som gör det, men en gång var det några män med ölburkar som stod på kopplet mellan vagnarna. Det enda man har att hålla sig i är vindrutetorkaren på hyttfönstret, säger han.

ST stoppar ensamarbete

Fackförbundet ST som också organiserar personal på pendeln har förvarnat om att man stoppar allt ensamarbete ombord på pendeltågen från måndag morgon.

ST uppger att det har skett ett antal incidenter som visar på stora risker i arbetsmiljön sedan ensamarbetet infördes. Det ska gälla bland annat evakueringar och påkörningar där det tagit för lång tid innan assistans varit på plats. 

Incidenter i pendeltågstrafiken 2022

Källa: Trafikförvaltningen i Region Stockholm.