Lokförare har jobbat ensamma ombord på pendeltågen i Stockholm allt oftare sedan arbetsgivaren MTR och Region Stockholm börjat ta bort tågvärdarna. Det har lett till stor oro för säkerheten och att lokförare strejkade vilt tidigare i veckan.

När de som strejkat, utan facklig inblandning, nu återvänt till arbetet meddelar fackförbundet ST att deras skyddsombud lägger skyddsstopp på ensamarbete i pendeltågstrafiken. Det gäller från och med 9.00 på måndag morgon.

Enligt ST:s pressmeddelande innebär det att MTR inte kan köra tågen om de är bemannade enbart med lokförare. Om arbetsgivaren vill häva stoppet är det upp till Arbetsmiljöverket att avgöra om det ändå ska ligga kvar eller inte.

Ett antal incidenter

ST uppger att det har skett ett antal incidenter som visar på stora risker i arbetsmiljön sedan ensamarbetet infördes. Det ska gälla bland annat evakueringar och påkörningar där det tagit för lång tid innan assistans varit på plats. 

”Sammantaget visar incidentrapporteringen på en arbetsmiljö där en ensam lokförare löper påtaglig risk att utsättas för allvarlig psykisk press, eller hamna i situationer där våld eller hot om våld förekommer”, skriver ST.