Tågföretaget MTR, som ansvarar för pendeltågen i Stockholmsområdet, begär att Arbetsdomstolen fattar ett interimistiskt (provisoriskt) beslut om att förklara strejken otillåten.

Och att ålägga lokförarna att ”omedelbart återuppta arbetet”.

Grunden för de kraven är att det finns ett gällande kollektivavtal, varför fredsplikt råder. Och att strejken inte har beslutats av fackförbunden Seko eller ST, som båda organiserar lokförare.

–Som ett led i våra försök att minimera effekterna för resenärerna har vi idag via Tågföretagen lämnat in en begäran till AD om att ålägga lokförarna att återgå i arbete, bekräftar Niklas Ekström, kommunikationsansvarig vid MTR.

73 lokförare namnges

Normalt reser 400 000 personer om dagen med pendeltågen i Stockholmsområdet. Den vilda strejken, som gör att de flesta tåg står stilla, ställer alltså till mycket stor skada, enligt MTR, som väntar sig att få betala stora viten till region Stockholm för att trafiken inte fungerar.

73 lokförare som namnges i en bilaga till stämningen ska betala skadestånd, kräver MTR.

6 000 kronor i skadestånd

Den summa som blivit ”standard” vid vilda strejker, 3 000 kronor per person, räcker inte, enligt MTR, som begär ett skadestånd på 6 000 kronor per strejkande.

MTR hänvisar till de stora skador strejken orsaker, och dessutom till att penningvärdet har förändrats sedan denna standard sattes.

Lokföraren Loa Friman säger till Sekotidningen att stämningen var väntad.

– Vi var förberedda på det här. Vi kommer att fortsätta strejka till och med onsdag, om inte Arbetsdomstolen meddelar att vi måste återgå i arbete innan dess.

Krav på Seko dras tillbaka

Även Seko krävs på skadestånd i den stämning som MTR och Almegaförbundet Tågföretagen lämnade till Arbetsdomstolen idag, tisdag.

Visserligen har Seko centralt tagit avstånd från strejken. Men enligt stämningen har företrädare för Seko Pendelklubben vid MTR (den klubb som organiserar tågvärdar och stationsvärdar) sagt att det inte är deras ansvar att få lokförarna tillbaka till jobbet.

Då Seko inte ”inte fullt” försökt få stopp på strejken begärde MTR 100 000 kronor i skadestånd av förbundet.

Sent på tisdag eftermiddag fick Seko dock beskedet att MTR drar tillbaka det här anspråket.

– Enligt uppgifter från MTR:s ledning har MTR korrigerat sin stämningsansökan. De stämmer inte längre Seko, säger Thomas Gorin Weijmer, ansvarig för spårtrafik vid Seko.

Enligt uppgifter till Arbetet sa MTR vid en mbl-överläggning med fackklubbarna i dag, tisdag, att ingen medlem i Seko Pendelklubben har deltagit i konflikten.

MTR:s ursprungliga stämningsansökan riktas även mot fackförbundet ST, som alltså organiserar en del av lokförarna vid företaget. Däremot har arbetsgivarna inga skadeståndskrav på ST.

Innehåll från Spotify

Genom att klicka på knappen godkänner du Spotifys dataskydsspolicy.