Några dagar efter den vilda strejken på Stockholms pendeltåg i april lade skyddsombuden för fackförbunden ST och Seko ett skyddsombudsstopp mot ensamarbete på pendeltågen.

Skyddsombuden ansåg att lokförarna löpte omedelbar risk att utsättas för psykisk stress och även för hot- eller våld efter att tågvärdarna dragits in och de lämnats ensamma med ansvaret för tåg och passagerare. 

Arbetsmiljöverket hävde dock skyddsombudsstoppet och ensamarbetet kunde fortsätta. Myndigheten ansåg att arbetsgivaren MTR sett till att ensamarbetet kunde ske på ett säkert sätt. 

Det anser inte facket.

– Vi gör en helt annan bedömning än vad Arbetsmiljöverket gör. Våra skyddsombud lägger inga skyddsstopp för skojs skull utan man gör det när det verkligen finns stora risker för våra medlemmar. Vår uppfattning är att ensamarbetet på pendeltågen är förenade med stora risker, säger Sekos förbundsordförande, Gabriella Lavecchia i ett pressmeddelande.

Överklagar beslut att häva skyddsstoppet

Tillsammans med fackförbundet ST överklagar Seko nu Arbetsmiljöverkets beslut att häva skyddsstoppet. Frågan går därmed vidare till förvaltningsrätten.

Facken pekar på flera allvarliga händelser som inträffat vid ensamarbete. Det handlar om till exempel påkörningar och evakueringar av tåg där föraren varit ensam i väntan på assistans.

Seko och ST anser också att själva beslutet från Arbetsmiljöverket är otydligt och lämnar många frågor obesvarade. 

–  Beslutet att häva skyddsstoppet var bristfälligt motiverat och gav ingen vägledning för skyddsombuden om hur lagstiftningen ska tolkas. Såväl skyddsombuden på MTR som alla skyddsombud i Sverige som ska hantera ensamarbete behöver bättre underbyggda beslut för hur Arbetsmiljölagen ska tolkas, säger Jenny Ekenstierna, förbundsjurist på Fackförbundet ST i en kommentar.