Just nu pågår medling mellan Seko och Almega Tågföretagen. Om ingen överenskommelse träffas innan dess utbryter strejk torsdagen den 11 maj

I avtalsrörelsen hade Seko några huvudkrav: Bättre framförhållning i schemaläggningen, arbetstidsförkortning och stopp för ensamarbete. 

Men när förbundet förra veckan strejkvarslade var det tydligt att fokus låg på scheman och arbetstid, medan ensamarbete reducerats till en enstaka mening långt ned i varslet. 

Vild strejk på pendeltågen

Hos lokförarna på pendeltågen i Stockholm – som nyligen strejkade vilt för att stoppa just ensamarbetet – välkomnades strejkvarslet. Men det väckte också frågor.

– Det kom ju som en glad nyhet för alla, att Seko är redo att fajtas. Men ja, en del frågetecken dyker upp kring hur de formulerat kraven och varför pendelförarna inte är med som konfliktobjekt, säger Moa Friman, lokförare och aktiv i Nätverket rör inte min tågvärd. 

Lokföraren Moa Friman i nätverket Rör inte min tågvärd.
Lokföraren Moa Friman i nätverket Rör inte min tågvärd.

Starkt stöd bland klubbarna

Hon säger att det finns ett starkt stöd runt om i landet. Många tycker att det är viktigt att sätta ned foten mot ensamarbete innan fenomenet sprider sig. När avtalskraven togs fram slöt spårtrafikklubbarna upp.

– Det var en stor majoritet för kravet om stopp för ensamarbete, det är väldigt viktigt för alla spårtrafikklubbar, säger Moa Friman. 

– Det blir väldigt märkligt om Seko inte fajtas för det här kravet nu i medlingsperioden. 

Seko: Ensamarbete inte prioriterat

Sekos kommunikationschef Jonas Petterson bekräftar att stopp för ensamarbete nedprioriterats. 

– Vi har varit väldigt tydliga med att schemaläggningen och arbetstiden är de centrala frågorna, säger han. 

– Men frågan om ensamarbete finns kvar som ett yrkande

Spårtrafikklubbarna har väl röstat fram avtalskraven?
– Vi har avtalskonferenser som är rådgivande organ. Men det är förbundsstyrelsen som fastställer kraven. 

Men kravet om stopp för ensamarbete hade alltså stöd på avtalskonferensen?
– Alla kraven som finns med och alla yrkanden är förankrade, det är inget vi själva hittar på, säger Jonas Pettersson. 

Jonas Pettersson
Jonas Pettersson

Strejkvarsel i tre steg

Just nu pågår medling mellan fackförbundet Seko och arbetsgivarorganisationen Almega Tågföretagen. Om parterna inte kommer överens om ett nytt avtal kommer följande grupper tas ut i strejk:

Torsdagen den 11 maj

Transdev (Öresundstågen): samtliga lokförare stationerade i Malmö

MTR: klottersanerare, fordonsvårdare, reparatörer och växlare i Stockholm

Euromaint Rail: Verkstadspersonal i Olskrokshallen.

Måndagen den 15 maj

MTR Mälartåg: Lokförare stationerade i Stockholm och Eskilstuna.

MTR Tunnelbanan: Tunneltågsförare på röda linjen.

SJ Götalandståg: Lokförare stationerade i Göteborg.

Torsdagen den 18 maj

SJ: Samtliga lokförare stationerade i Stockholm och Hagalund. 

Green Cargo: Samtliga lokförare och instruktörer stationerade i Boden alla dagar utom tisdagar och onsdagar samt samtliga växlare stationerade i Kville.

Hector Rail: Samtliga lokförare stationerade i Piteå alla dagar utom tisdagar och onsdagar. 

Euromaint Rail: Samtlig verkstadspersonal i Hagalund och Malmö. 

VR Sverige: Samtliga lokförare stationerade i Malmö.