”Jag och många av mina förarkollegor anser att den här instruktionen är ett solklart fall av diskriminering gentemot personer med funktionshinder. Vi (lokförare) blir således instruerade att diskriminera.”

Så står det i en av de 15-tal anmälningar som hittills gjorts till Diskrimineringsombudsmannen, DO. 

Arbetsgivaren anmäls

Anmälningarna är riktade mot MTR och Storstockholms lokaltrafik, SL.

De handlar om att personer med funktionsnedsättningar får svårare att göra spontana resor med pendeltågen efter att tågvärdarna plockats bort på många avgångar. 

Och att de som jobbar i pendeltågstrafiken inte känner att de kan stå för det. De tycker att det är diskriminerande.

”Skumt och inskränkande”

Varför ska resenärer med funktionshinder behöva gå igenom flera extra steg för att åka tåg?, skriver en annan MTR-anställd i sin anmälan. Personen skriver att de nu ska hänvisa personer med särskilda behov till spärren där de ska fylla i ett formulär om vart de ska åka och när. ”Detta är lite skumt och inskränkande”, skriver anmälaren. 

För att få hjälp under resan kan personer med funktionsnedsättning ringa till en telefonlinje men det måste göras minst 30 minuter innan.

Ett alternativ är att dyka upp på stationen utan att ha bokat i förväg och anmäla behov av så kallad rampservice i spärrkiosken. Men för att resa från eller till tre av stationerna krävs alltid anmälan minst en halvtimme innan för att de måste ta fram en särskild ramp.

Enligt SL är det ingen förändring mot tidigare. Vissa stationer är också obemannade, men då ska det enligt SL finnas personal ombord som sköter ramperna.

”Helt frivilligt”

”Det är helt frivilligt att uppge kontaktuppgifter, det räcker att resenären uppger färdväg för att personalen ska kunna se till att resenären får hjälp både att komma på tåget och hjälp att gå av tåget vid den valda stationen”, skriver SL på sin sajt. 

SL skriver i ett mejlsvar till Arbetet att de inte anser att förändringen är diskriminerande. ”Precis som tidigare är resande med pendeltåg tillgänglig för alla liksom möjligheten till spontant resande. Den enda förändringen är att du på bemannade stationer meddelar behov av rampservice till stationsvärd i stället för en tågvärd. På obemannade stationer meddelas det till personal ombord på tåget, precis som tidigare.”

”Det är kränkande, klart diskriminerande och begränsar kraftigt mina möjligheter att leva ett liv som andra”, skriver en rullstolsburen anmälare till diskrimineringsombudsmannen.