Knappt är den vilda strejken inom Stockholms pendeltågstrafik över innan Seko varslar om strejk på hela tågtrafikområdet.

Om ingen uppgörelse nås kommer 1 200 anställda tas ut i strejk i tre steg, den 11 maj, den 15 maj och den 18 maj.

”Lagt schema ligger”

Den huvudsakliga stridsfrågan handlar om schemaläggning, där Seko krävt att schemat ska komma minst två veckor i förväg. Om justeringar behöver göras senare än så är Sekos krav att de ska ske på frivillig väg.

Något arbetsgivarparten hävdat är omöjligt.

– Detta är inget annat än en modernare form av livegenskap. En stor majoritet av våra medlemmar inom spårtrafiken har svårt att förena sitt arbete med fritid och familjelivet. Många ser bara en utväg och det är att sluta jobba i branschen. Är det så vi ska ha det, frågar sig Sekos ordförande, Gabriella Lavecchia i en kommentar.

Varslet omfattar anställda på flera olika bolag över hela landet, bland annat SJ, MTR och Green Cargo.

– Vår motpart, Almega Tågföretagen, har i förhandlingarna sagt att de inte vill diskutera och förhandla mer om vi inte lägger ett varsel. Nu är det upp till bevis, säger Sekos avtalssekreterare Ulrika Nilsson.

Extra betalt för sena ändringar i schemat

I en kommentar beklagar Almega Tågföretagen varslet och skriver att man: ”genom hela förhandlingen varit konstruktiva i de delar vi förhandlat.”

Enligt Almega Tågföretagen håller man med Seko om att det är olyckligt med sena schemaändringar, men på grund av dålig framförhållning i planeringen från Trafikverket och en allmän lokförarbrist är det omöjligt att undvika.

För att möta Sekos krav har man i stället föreslagit extra betalt till anställda som får sena ändringar i schemat:

– Ju närmare arbetsdagen ändringen kommer, desto högre ska ”straffavgiften” till arbetstagaren vara, skriver Almega Tågföretagen.

Varsel i tre steg

Om parterna inte kommer överens om ett nytt avtal kommer följande grupper tas ut i strejk:

Torsdagen den 11 maj

Transdev (Öresundstågen): samtliga lokförare stationerade i Malmö

MTR: klottersanerare, fordonsvårdare, reparatörer och växlare i Stockholm

Euromaint Rail: Verkstadspersonal i Olskrokshallen.

Måndagen den 15 maj

MTR Mälartåg: Lokförare stationerade i Stockholm och Eskilstuna.

MTR Tunnelbanan: Tunneltågsförare på röda linjen.

SJ Götalandståg: Lokförare stationerade i Göteborg.

Torsdagen den 18 maj

SJ: Samtliga lokförare stationerade i Stockholm och Hagalund. 

Green Cargo: Samtliga lokförare och instruktörer stationerade i Boden alla dagar utom tisdagar och onsdagar samt samtliga växlare stationerade i Kville.

Hector Rail: Samtliga lokförare stationerade i Piteå alla dagar utom tisdagar och onsdagar. 

Euromaint Rail: Samtlig verkstadspersonal i Hagalund och Malmö. 

VR Sverige: Samtliga lokförare stationerade i Malmö.