Sedan februari förhandlar Seko med Tågföretagen, en arbetsgivarorganisation inom Almega, om ett nytt kollektivavtal för tågtrafiken.

Stämningen i förhandlingsrummet präglas av den vilda strejken på pendeltågen, säger Tågföretagens förbundsdirektör Pierre Sandberg, som hävdar att Seko har tappat trovärdighet genom strejken.

Pierre Sandberg uttrycker oro för att förhandlingarna inte lett till några lösningar, trots att mindre än två veckor återstår tills det nuvarande kollektivavtalet löper ut den 30 april.

Seko reagerar starkt mot Tågföretagens beskrivning. Normalt pratar vi inte om vad som händer i förhandlingsrummet, men Tågföretagen tvingar oss, säger Thomas Gorin Weijmer, som ansvarar för spårtrafiken vid Seko.

– Sedan förhandlingarna inleddes i februari har vi haft åtta förhandlingstillfällen, det senaste i går. Varje gång vi presenterat våra krav svarar Tågföretagen: ”Det där säger vi nej till”, alternativt ”Det där tar vi när ni har varslat om konflikt och medlare är inkopplade”.

Seko: ”Aldrig varit med om något liknande”

Seko har förklarat sina yrkanden i detalj, till exempel lämnat förslag till avtalstexter – men förgäves bett arbetsgivarna att göra detsamma, enligt Thomas Gorin Weijmer.

– Jag har faktiskt aldrig varit med om något liknande. Ett sådant motstånd mot att över huvud taget inleda förhandlingar. Från Tågföretagen får vi hela tiden detta: ”Ni får varsla så att medlarna kommer in.”

En nyckelfråga för facket är att de som jobbar i tågtrafiken ska få någorlunda stabila arbetsscheman.

I en bransch där arbetet pågår dygnet runt 365 dagar om året har de anställda accepterat mycket oregelbundna arbetstider mot att de flesta går på stabila scheman. Kraven på flexibilitet har lösts med grupper av anställda som frivilligt går med på att rycka in med kort varsel, säger Thomas Gorin Weijmer.

– Men sedan några år har branschen lämnat den ordningen. Våra medlemmar får meddelanden i telefonen så sent som dagen innan att de måste jobba då de skulle ha varit lediga.

”Tågföretagen vill inte presentera sina uppgifter”

Sekos krav är att schemaändringar med kortare varsel än två veckor ska lösas genom överenskommelse med den anställde.

– Vi möter ett principiellt motstånd från arbetsgivarna. De säger att de ”har uppgifter” om att vår bild av problemet inte stämmer – men de vill inte presentera sina uppgifter förrän det finns ett varsel om konflikt.

Sekos krav på att ensamarbete inte ska förekomma på tågen säger Tågföretagen blankt nej till.

Enligt uppgifter till Arbetet ser Tågföretagen en sådan reglering som en inskränkning av arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. Ett sådant kollektivavtal skulle Svenskt Näringsliv inte tillåta Tågföretagen att teckna.

Innehåll från Spotify

Genom att klicka på knappen godkänner du Spotifys dataskydsspolicy.