Klockan 09 på måndagsmorgonen lade skyddsombud knutna till Fackförbundet ST och Seko Lok Pendeln ett skyddsstopp mot ensamarbete ombord på pendeltågen i Stockholm.

Det betyder att inga pendeltåg får köras med bara lokförare så länge skyddsstoppet är i kraft.

”Sedan MTR gick över till att köra pendeltågen som ensambemannade i 50 procent av trafiken har skyddsombuden fått in rapporter om incidenter och tillbud som gör att skyddsombuden nu anser att det föreligger skäl nog att stoppa ensamarbete”, skriver facket.

Kallar in tågvärdar

Redan i fredags meddelade facket sin avsikt att lägga skyddsstopp. Arbetsgivaren MTR, som kör pendeltågen på entreprenad, förberedde sig genom att kalla in tågvärdar för att bemanna måndagens turer.

– Vi har genom hårt arbete lyckats få in personal som har säkerhetstjänster och har inte haft någon trafikpåverkan alls relaterat till skyddsstoppet, säger Niklas Ekström, kommunikationschef på MTR Pendeltågen.

MTR:s uppfattning är att skyddsstoppet inte är motiverat.

– Vi anser ju att det inte finns skäl för skyddsstoppet. Vi har tagit fram en trygg och säker lösning, bland annat genom god samverkan med våra skyddsombud, och genom externa granskningar fått bekräftat att den fungerar, säger Niklas Ekström.

– Vi har inte sett att incidenterna ökat när tågvärdarna tagits bort och de incidenter som inträffat har kunnat hanteras på ett bra sätt.

Arbetsmiljöverket inspekterar

För att häva att ett skyddsstopp krävs beslut av Arbetsmiljöverket. Under dagen har myndighetens personal inspekterat MTR:s verksamhet.

– Vi har varit på plats och gjort inspektion och fått både arbetsgivarens och skyddsombudens perspektiv. Nu ska vi fatta beslut om skyddsstoppen är befogat eller om vi häver det, Sonya Aho på Arbetsmiljöverkets presstjänst.

Ett beslut väntades under måndagen, men ser nu ut att dröja tills i morgon tisdag.

– Vi har fått mycket underlag att titta på. Då behöver inspektörerna tid att sätta sig in i det ordentligt, säger Sonya Aho.

Fackförbundens skyddsstopp följer på förra veckans vilda strejk. Då lade lokförare ned arbetet i tre dagar i protest mot beslutet att avskaffa tågvärdarna.