2 000 kronor på en månad

Lönen räckte inte till mat och bensin. Anna tar ett snabblån på 2 000 kronor som hon återbetalar 30 dagar senare.

Total lånekostnad: 2 529 kronor

Varav ränta: 71 kronor

Varav avgifter: 458 kronor

Effektiv ränta: 1 570 procent

20 000 kronor på tre månader

Samira har haft dyra elräkningar. Hon lånar 20 000 kronor och betalar till­baka på tre månader.

Total lånekostnad: 22 674 kronor

Varav ränta: 1 433 kronor

Varav avgifter: 1 241 kronor

Effektiv ränta: 114 procent

50 000 kronor på ett år

Jocke vill ta ett lån för att betala andra lån. Han tar en kredit på 50 000 kronor med en avbetalningstid på ett år. 

Total lånekostnad: 64 649 kronor

Varav ränta: 12 243 kronor

Varav avgifter: 2 406 kronor

Effektiv ränta: 64 procent  

Credifi, Ferratum, Flexkontot, Kontantfinans, Lumify och Merax är ­bolagen just nu har den högsta nominella räntan.
Credifi, Ferratum, Flexkontot, Kontantfinans, Lumify och Merax är ­bolagen just nu har den högsta nominella räntan.

Därför skjuter räntan i höjden

  • Räntor på lån anges som årsräntor, alltså hur stor del av lånebeloppet du betalar i ränta på ett år. Den ”vanliga” räntan kallas för nominell ränta. Det är den ränta långivaren erbjuder dig. I fallet med snabblånebolagen ligger den nominella räntan på 42,5 procent. 
  • Dessutom finns begreppet effektiv ränta. Effektiv ränta används för att ge en mer rättvisande bild av vad ett lån egentligen kostar, och för att jämföra lånevillkor med varandra. Här tas alla avgifter med –uppläggningsavgifter, utbetalnings­avgifter, aviavgifter med mera – och räknas om till en årsränta i procent. Dess­utom räknas ränta på ränta-effekter in.  
  • Små summor, korta avbetalningstider och höga avgifter gör att den effektiva räntan skjuter i höjden. 
  • Om du lånar 100 kronor och ett år ­senare betalar tillbaka 110 kronor är den nominella och den effektiva räntan lika höga – 10 procent.
  • Om du i stället lånar 100 kronor och betalar tillbaka 110 ­kronor efter en månad blir den nomi­nella räntan på årsbasis 120 procent – tio kronor ­gånger tolv månader – medan den ­effektiva ­räntan blir 214 procent.
  • Snabblånebolagen är skyldiga att ange information om den effektiva räntan. Detta görs i finstilt text och som regel använder bolagen räkneexempel med lång avbetalningstid där den effektiva räntan blir 50–200 procent, även om den i själva verket kan ligga mycket högre.

Så har vi räknat

Avgifterna skiljer sig åt mellan de olika långivarna. I räkneexemplet har vi använt ett snittvärde av samtliga långivares avgifter. Informationen om avgifterna har hämtats från de kreditavtal långivarna är skyldiga att tillhandahålla. För faktagranskning och beräkning av effektiv ränta står Andreas ­Jansson, doktor i företagsekonomi vid Jönköping International Business School på Högskolan i Jönköping.

Vad betyder begreppen? 

Det finns gott om begrepp att hålla reda på för den som försöker navigera i låne­djungeln. Här är några av de vanligaste. 

Högkostnads­kredit: Snabblån, sms-lån, mobillån eller korttidskrediter är olika namn för högkostnadskrediter. Det är lån som beviljas och betalas ut snabbt, där den effektiva räntan är minst 30 procentenheter högre än Riksbankens styr­ränta.

Konsumentkreditinstitut: Företag som enbart förmedlar krediter till konsumenter, som inte erbjuder sparkonton eller annan bankverksamhet. 

Blancolån: Ett lån som inte är knutet till ett specifikt objekt, som en bostad eller en bil. Kallas ofta för privatlån.

Konsumtionslån: Samlingsnamn för alla lån som inte är bolån.

Kortfristigt lån: Ett lån som ska återbetalas inom ett års tid. 

Nominell ränta: Den ränta i procent som långivaren tar ut för ett lån.

Effektiv ränta: Den totala kostnaden för lån, ränta och avgifter, uttryckt som en årsränta i procent. Används för att jämföra lånevillkor.

Kreditprövning: Måste göras av alla långivare. Består ofta av en kreditupplysning av ett företag som UC eller Bisnode samt de uppgifter låntagaren själv lämnar.