I mars i år låg arbetslösheten i det särskilt utsatta området i Rosengård i Malmö på 38,3 procent, samtidigt som arbetslösheten i riket låg på sju procent. 

Om man räknar samman de särskilt utsatta områdena i Sveriges tre största städer sticker Malmö ut rejält.

I områdena i Göteborg och Storstockholm låg arbetslösheten på sammantaget 20,0 respektive 21,3 procent i mars – i Malmö på 30,5.

Varför ser det ut så här i Malmö?
– Av alla jobb som skapas i Skåne skapas 50 procent i Malmö. Men de jobben, oftast i tjänstesektorn, går inte till Malmöborna för de har inte den kompetens som behövs, säger Sedat Arif, socialdemokratiskt kommunalråd i Malmö med ansvar för arbetsmarknadsfrågor.

Fler jobb kräver utbildning

Han säger att Göteborg och Stockholm har mycket fler arbetstillfällen som inte kräver längre utbildningar.

Vad är det viktigaste att göra just nu apropå den extremt höga arbetslösheten i Rosengård?
– Att locka hit branscher som inte kräver väldigt långa utbildningar. Men också att jobba med kompetensförsörjning för branscher som har stor brist, vi måste rusta Malmöborna så att de kan ta de jobb som skapas här.

Nytt industriområde i Malmö

Han pekar på en pågående satsning på ett nytt industriområde i Norra Hamnen i Malmö och på arbete med jobbspår, på cirka tolv veckor utbildas deltagarna i samverkan med företag. 

Vad hade ni kunnat göra annorlunda under den mandatperiod som har gått?
– Det finns massor man skulle kunna göra annorlunda, men under mandatperioden har vi gått från nästan 10 000 till 7300 hushåll i försörjningsstöd. Arbetslösheten i Malmö är nere på lägsta nivån sedan 2008.

Sedat Arif betonar att kommunen behöver göra mer men säger också:

– Vi kan göra väldigt mycket, men det krävs också att staten tar ett större ansvar när det gäller arbetsmarknadspolitiken. Man har nästan slaktat Arbetsförmedlingen, de har knappt förutsättningar att genomföra sitt uppdrag på ett bra sätt.