Om de inte nått dem på annat sätt plingar Stockholm stads Jobbtorg på dörren hos unga som inte är inskrivna i, eller färdiga med, gymnasiet. Målet är att få dem tillbaka till studier.

Jobbtorget söker även upp familjer som lever på försörjningsstöd när deras ungdomar tar studenten, för att prata framtidsplaner.

– Inte så mycket som man skulle kunna tro, säger enhetschefen Petra Hörnqvist om ifall man möts av misstro i dörren.

Hon beskriver att de allra flesta i stället uppskattar besöket.

Petra Hörnqvist
Petra Hörnqvist

Får hjälp av coach

Arbetet har i veckan publicerat siffror över hur kraftigt arbetslösheten sticker ut i de områden som polisen klassar som särskilt utsatta, ett av dem är Rinkeby/Tensta i norra Stockholm där arbetslösheten låg på 25,4 procent i mars.

Området ingår i Jobbtorg Kistas område och sedan tidigare i år har jobbtorget startat en liten lokal verksamhet i Tensta för att lättare nå unga där. Det stora kontoret ligger i Kista galleria, en bit bort men i samma del av Stockholm.

Alla som är 16-29 år och folkbokförda i Järva i norra Stockholm kan få stöd med arbete och studier här. Coacher hjälper de inskrivna att hitta en väg mot ett jobb de vill ha.

Ungefär tre av fyra som avslutar en insats har gått vidare till arbete eller studier.

Dåligt rykte att kämpa mot

I den lokala verksamhet som startats i Tensta jobbar nittonåriga Ikhlas Busuri, i ett samarbete med Fryshusets ungdomsverksamhet, med att slussa unga till verksamheten.

– Jag hjälper till att hitta andra ungdomar. Det kan vara vänner eller folk man känner.

Hon tror att det finns en misstänksamhet mot jobbtorget och andra liknande verksamheter som behöver överbevisas. Om någon har haft en dålig erfarenhet sprider det sig snabbt. Hon hade själv egentligen låga förväntningar på verksamheten när hon först fick i uppdrag att slussa folk dit. 

– När jag skulle övertala dem att skriva in sig var det fett svårt för jag trodde inte på det. Men sedan var det en coach som kom på en workshop vi hade. Två av mina vänner skrev in sig på plats och fick jobb direkt. Det ändrade min bild.

”Folk här vill ha jobb”

Ikhlas Busuri upplever att det finns en föreställning om att folk i Järva inte vill jobba, hon tror att det är för att det är enklast att förklara situationen så.

– Men det känns som att det är mycket mer drivkraft här än någon annanstans. Folk försöker och pushar varandra. Vem som helst som kommer hit skulle märka ganska snabbt att folk vill ha jobb.

Hon tror att det är viktigt att fånga upp unga snabbt efter gymnasiet och att stötta föreningslivet, för att det ger arbetslivserfarenhet och för att föreningarna är en länk mellan samhället och de boende.

Stöd i att lämna kriminalitet

De särskilt utsatta områden som Tensta ingår i och som Arbetets höga arbetslöshetssiffror handlar om är belastade av kriminalitet. Ikhlas Busuri tror att det kan finnas visst samband mellan arbetslöshet och kriminalitet, för att unga ger upp om att tjäna vita pengar.

– Det hänger inte bara på verksamheter som Jobbtorg. Det handlar också om att om du heter Abdullah Ahmed och skickar ditt CV är det inte alltid företagen vill anställa. Din adress spelar också stor roll. Jag tror att många tappar hoppet och då blir det lättare att vända sig till kriminalitet.

Petra Hörnqvist säger att det händer att det kommer unga till Jobbtorg som har en känsla av att det är meningslöst för att de har något i belastningsregistret. Men hon menar att det inte behöver vara något hinder och säger att det finns särskilda insatser för dem som vill lämna en kriminell livsstil.

– Jag tror att vi kan lösa det mesta, bara vi hittar alla. Här finns jättemycket insatser: anpassade studier, yrkeskurser, rekryteringar och arbetsgivarkontakter. Det vill vi nå ut med, säger hon.

Stockholms jobbtorg

  • I Stockholm finns fyra kommunala Jobbtorg som vänder sig till just 16-29-åringar och ger coachning med arbete eller studier som mål.
  • Från början riktade de sig specifikt till personer med försörjningsstöd, fortfarande skrivs man in på Jobbtorg när man får sådant stöd. Men målgruppen har breddats, nu kan alla 16-29-åringar få stöd.
  • Jobbtorg samverkar med Arbetsförmedlingen om de insatser som kan erbjudas därifrån. Men närheten har minskat då Arbetsförmedlingens fysiska närvaro har upphört. Tidigare hade de kontor en trappa upp från Jobbtorg Kista.
  • I samarbete med stadsdelen i Tensta har Jobbtorg Kista startat en mindre verksamhet på plats i Tensta, för att göra det lättare att få kontakt med unga där.